Proceedings of the Town Council: #15 / 1948-06-16

CityHermoupolis
Year1948
Number1125
Session Number15
Chronology1948-06-16
Abstract TextΑπορρίπτει την αίτηση του Παντελή Βενίτη, ν' αγοράσει ο Δήμος απ' αυτόν δυο τεπόζιτα από λαμαρίνα.#Εγκρίνει την αύξηση του υπό του δήμου καταβαλλόμενου μηνιαίου μισθώματος για την αποθήκη (οδός Ωρολογίου) των Χ. Αργυράκη και Ν. Κουτράκη, η οποία χρησιμοποιείται ως Δημοτικό Ιατρείο.#Ανακοινώνεται ευχαριστήρια επιστολή του Δημητρίου Βελισσαροπούλου προς το Δήμο για την επί ένα έτος ακόμη παραχώρηση του Μαυσωλείου, όπου φυλάσσονται τα οστά του αδελφού του Θεοδώρου.#Αποφασίζει την προκήρυξη δημοπρασίας για την ενοικίαση του φόρου επί των εισαγομένων εκ κοινοτήτων προς κατανάλωση λαχανικών και γάλακτος.#Εγκρίνει την επιβολή ερανικής φορολογίας για έτος 1948/49 και αναθέτει στην υπηρεσία του Δήμου τη σύνταξη πινάκων & την υποβολή τους για έγκριση.#Καθορίζει τιμολόγιο τελών και δικαιωμάτων Δημοτ. Νεκροταφείο.#Εγκρίνει την αναπροσαρμογή τελών επί Πλατειών και Πεζοδρομίων.#Εγκρίνει την αίτηση του Γεωργίου Πασσά, ζαχαροπλάστη, για άδεια τοποθέτησης καθισμάτων μπροστά από το κατάστημά του στην πλατεία Μιαούλη.#Εγκρίνει την προμήθεια μαρμάρινων πλακών για την πλακόστρωση της οδού "Θυμάτων Σπερχειού".#Εγκρίνει την καταβολή οικονομικής ενίσχυσης σε όλους τους εν ενεργεία δημοτικούς υπαλλήλους , ανάλογη με εκείνη που δόθηκε στους δημοσίους υπαλλήλους.#Ορίζει τριμελή επιτροπή (Βρ. Τόπακας, Ανδρ. Δρακάκης, Γεωρ. Θραψιάδης) για τη διευθέτηση του ζητήματος της Λέσχης "Ελλάς".#Καθορίζει την τιμή του πωλουμένου ύδατος κατά κυβικό εκατοστό σε 9.000 δρχ από 1/6/1948.#Χορηγεί αμοιβή στους Αλ. Δενδρινό και στους Υιούς Καλλιβρούση για την προμήθεια υλικών που χρησιμοποιήθηκαν στις εργασίες επισκευής και ανακαίνισης των αποχωρητηρίων του Δημοτικού Μεγάρου.#Εγκρίνει την εξόφληση λογαριασμών των φαρμακοποιών Α. Παπαδοπούλου και Νικ. Βούλγαρη για φάρμακα σε απόρους.#Εγκρίνει την εξόφληση λογαριασμών του μικροβιολόγου Αντ. Σιδερή και του φυματιολόγου Σ. Μανουσέλη για εξετάσεις απόρων.#Εκλέγει επιτροπή (Σωκρ. Καφετζόπουλος, Ευαγ. Αγγελίδης, νομομηχανικός, Αρισ. Τσουγιάννης) για την παραλαβή διαφόρων δημοτικών έργων.#Χορηγεί οικονομική ενίσχυση στη Νυκτερινή Σχολή απόρων παίδων.#Εγκρίνεται ο καταρτισμός των ετήσιων γενικών μητρώων και των δυο φύλων του έτους 1943.#Εγκρίνει τις δαπάνες δεξίωσης του ναυάρχου του καταδρομικού "ΜΑΝΤΖΕΣΤΕΡ" και την εξόφληση των δικαιούχων.#Εγκρίνει την δια δημοπρασίας προμήθεια τριών ελαστικών για το Πυροσβεστικό αυτοκίνητο.#Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού βοηθημάτων απόρων κατά τον Απρίλιο 1948.#Εγκρίνει πίστωση για παροχή βοηθημάτων των μηνών Μάιο και Ιούνιο 1948.#Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού βοηθημάτων απόρων για το Πάσχα.#Εγκρίνει την εγγραφή του δήμου στο περιοδικό "Ακαδημαική Ιατρική" από 1/7/1948 για το έτος 1948/49.#Αναβάλλει τη συζήτηση πάνω στην αναφορά των πολιτικών για παραχώρηση διαμερίσματος.#Εγκρίνει την καταβολή ποσού στο Γαλλικό Νοσοκομείο για την εξόφληση των τροφείων της ορφανής δίχρονης Βασιλικής Κωστάκου.#Εγκρίνει την απόδοση 2,5 εκαμ. Δρχ στη Νυκτερινή Σχολή Μηχανικών Σύρου για την οικονομική της ενίσχυση.#Εγκρίνει την καταβολή του 1/4 της μηνιαίας σύνταξης στους συνταξιούχους υπαλλήλους του δήμου ως έκτακτο επίδομα εορτών του Πάσχα 1948.#Χορηγεί αμοιβή στον εργολάβο κηδειών Ιωάν. Ροδίτη για έξοδα κηδείας της άπορης Ειρ. Σαλιβέρου.#Εγκρίνει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης Δημοτ. Θεάτρου "Απόλλων".#Σχετικά με τις αιτήσεις του Ναού Αγ. Αθανασίου και της εμπορικής Σχολής Σύρου, αποφασίζει να ερωτηθεί ο Ναός για ποιο λόγο τη χρειάζεται και απορρίπτει τη δεύτερη.#Εγκρίνει την καταβολή ενός επί πλέον ποσού στον εμπειροτέχνη Δημ. Μαυριδόγλου, ο οποίος ανέλαβε δια δημοπρασίας την επικάλυψη των ακραίων φωταγωγών του Δημοτ. Μεγάρου με υαλοπίνακες.#Εγκρίνει τον προϋπολογισμό για την επισκευή του κεντρικού εσωτερικού κλιμακοστασίου του Δημοτ. Μεγάρου με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό.#Αποφασίζεται να ερωτηθεί το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με την αίτηση του εργολάβου Δημοσίων Έργων.
Thematic Term<span class='keytags'></span>