Proceedings of the Town Council: #13 / 1948-04-28

CityHermoupolis
Year1948
Number1123
Session Number13
Chronology1948-04-28
Abstract TextΕγκρίνει την παροχή οικονομικής ενίσχυσης στη Νυκτερινή Σχολή.#Χορηγεί βοήθημα στον Λορέντζο Νικολάου για τη μετάβασή του στην Αθήνα προς εξακρίβωση του θανάτου του γιου του Εμμ. Νικολάου κληρωτού, ο οποίος υπηρετούσε στο Στρατό.#Χορηγεί βοήθημα σε κάθε έναν από τους δέκα αναγκαστικά αφιχθέντες εργάτες λιμένα Τήνου, όταν το πετρελαιοκίνητο "Ταξιάρχης" παρασύρθηκε απ' τον άνεμο λόγω βλάβης μηχανής και κατέπλευσε στη Σύρο.#Χορηγεί αμοιβή στον εργολάβο κηδειών Ιανν. Ροδίτη για έξοδα κηδείας του άπορου Κων. Διαμαντάρη.#Αποφασίζει την καταβολή ποσού στο Ταμείο Συνταξ. & Ασφαλ. Υγειονομικών για την αναγνώριση των ετών υπηρεσίας του οδοντιάτρου Μιχ. Ζωγράφου προς λήψη σύνταξης.#Χορηγεί βοήθημα στον Σταύρο Τσιχλή, έφεδρο στρατιώτη σε άδεια.#Αναβάλλει τη χορήγηση ποσού στο "Σύνδεσμο Ριμινιτών Ιερολοχιτών Κυκλάδων" για έναρξη λειτουργίας του.#Χορηγεί βοήθημα στον Γ. Μπαρμπούνη, δημοτικού υπαλλ., για μαιευτική συνδρομή τοκετού της συζύγου του.#Δέχεται την αίτηση του δημοτικού υπαλλήλου Εμμ. Κορρέ για αγορά ομματοϋαλίων και την καταβολή της αξίας τους στον φαρμακοποιό Αγησ. Μακρυδάκη.#Δέχεται την αίτηση Χρήστου Μπινόπουλου, γεωπόνου, για την ανάθεση σ' αυτόν της εποπτείας και παρακολούθησης δημοτικών δέντρων και κηπαρίων με μόνη απαίτηση την καταβολή των εξόδων κίνησής του.#Χορηγεί οικονομική ενίσχυση στην άπορη Ζαφείρα Πρεσβέλη.#Χορηγεί οικονομική ενίσχυση στον άπορο στρατιώτη Κων. Βασιλάκη.#Εγκρίνει την παροχή αποζημίωσης στον Μιχ. Μαύρο για την αντικατάσταση των παραθύρων του καταστήματός του που έσπασαν κατά την επιδιόρθωση της οδού Σμύρνης.#Χορηγεί βοήθημα στον Στέφανο Βενιό για αντιμετώπιση των εξόδων τέλεσης του γάμου του.#Να καταβληθεί ποσόν, έναντι επιδόματος Πάσχα, στους δημοτικούς υπαλλήλους και στον τέως Δήμαρχο Ε. Παππαδάμ.#Χορηγεί βοηθήματα σε ένδεκα αναχωρήσαντες απόρους στρατευσίμους.#Εγκρίνει πίστωση για την καταβολή ποσών σε διάφορους δικαιούχους που εργάστηκαν για το Δήμο.#Να αποζημιωθούν διάφοροι δικαιούχοι για έξοδα ετήσιου Δημοτελούς Μνημοσύνου.#Εγκρίνει πίστωση για έξοδα μεταφοράς οικοδομήσιμης ξυλείας από Πειραιά, την οποία χορήγησε το Υπουργείο Ανοικοδόμησης στο Δήμο.#Εγκρίνει πίστωση γιαέξοδα δεξίωσης και γεύματος στον Άγγλο Ναύαρχο Αρχηγό της Αγγλικής Ναυτικής Αποστολής στην Ελλάδα και στον Άγγλο Πρόξενο του Πειραιά.#Εκλέγει το Βρασίδα Τόπακα, ως τακτικό μέλος (και τον Ανδρέα Δρακάκη ως αναπληρωματικό) για να συμπαρίσταται ως Δημοτ. Σύμβουλος κατά τη διανομή βοηθημάτων εορτών Πάσχα.#Αποφασίζει την αποζημίωση του Ιατρού Κων. Μονδάνου για έκτακτες υπηρεσίες του στο Δημοτ. Ιατρείο.#Αποφασίζεται να παρακληθεί ο Δήμαρχος να μεριμνήσει για την πληρέστερη αποκομιδή των απορριμμάτων, να ζητηθεί εντομοκτόνο απ' το Υπουργείο και να παρακληθεί η υγειονομική Υπηρεσία για ψεκασμό προς πρόληψη του κινδύνου χολέρας.#Εγκρίνει την αγορά βιβλίων προς πλουτισμό της βιβλιοθήκης.#Εγκρίνει την προμήθεια εντύπων για Δημοτικές υπηρεσίες μέσω μειοδοτικού διαγωνισμού.#Χορηγεί αποζημίωση σε διάφορους δικαιούχους για δαπάνες των 726 παιδιών των Παιδουπόλεων. Αποφασίζει να προσφέρει ο Δήμος ενόψει των εορτών Πάσχα από ένα αυγό στα "ανταρτόπληκτα" παιδιά των Παιδουπόλεων Σύρου. Εγκρίνει τη δαπάνη για την αγορά και το βάψιμο των αυγών καθώς και τα έξοδα μετάβασης του δημάρχου και των Συμβούλων στις Παιδουπόλεις για τη διανομή τους.#Εγκρίνει τη συμπλήρωση του άρθρου 7 του ισχύοντος Κανονισμού λειτουργίας Δημοτικής Μουσικής.#Εκλέγει επιτροπή (Βρ. Τόπακας, Ανδρ. Δρακάκης, Σωκρ. Καφετζόπουλος, Σπ. Ζησιμάτος) για μελέτη του ζητήματος που έθεσαν οι Κρεοπώλες περί εξόδου τους από τη Δημοτική Κρεαταγορά.
Thematic Term<span class='keytags'></span>