Proceedings of the Town Council: #9 / 1945-06-01

CityHermoupolis
Year1945
Number1080
Session Number9
Chronology1945-06-01
Abstract TextΝα σταλεί έγγραφο στο Υπουργείο Εθν. Οικονομίας, όπου ν' αναπτύσσεται η χρησιμότητα της Εμπορικής Σχολής Σύρου για τη σπουδάζουσα νεολαία λόγω του ότι η Ερμούπολη τυγχάνει πόλη εμπορική και να παρακαλείται το Υπουργείο να ματαιώσει την απόφαση της διάλυσής της.#Αποφασίζεται να επανέλθει η Διοικούσα Επιτροπή στο ψήφισμα το οποίο ειχε σταλεί στον κ. Μπράουν για την αύξηση των τροφίμων του Λαού της Σύρου, η οποία είναι νησί αστικό και όχι παραγωγικό.#Ομοίως , αποφασίζεται να γίνουν ενέργειες στο "Δελτίο Εργατικού Κέντρου" και ανακοίνωση στους Ερμουπολίτες.#Χορηγεί βοήθημα στην Άννα χήρα Α. Στεφάνου για την καταβολή εκπαιδευτικοών τελών εγγραφής της θυγατέρας της Λουκίας στη Δ' τάξη Γυμνασίου Θηλέων Σύρου.#Χορηγεί βοήθημα στον Αχιλλέα Δαλμηρά για την αντιμετώπιση των εξόδων έκδοσης άδειας γάμου της θυγατέρας του Κατίνας.#Χορηγεί βοήθημα στο Γεώργιο Μ. Δασκαλάκη.#Χορηγεί βοήθημα στην Ελένη Αλαφούζου για την αντιμετώπιση των εξόδων μετάβασής της στην Αθήνα για θεραπεία.#Χορηγεί βοήθημα στην Ιουλία χήρα Αρμάου για αντιμετώπιση των εξόδων πληρωμής εγγραφών των δυο παιδιών της στο Γυμνάσιο Αρρένων.#Εγκρίνει την αγορά μιας φωτογραφίας από τον κάτοχό της Νικόλαο Μαλατέστα, η οποία απεικονίζει την κατάθεση στεφανιών στην εορτή των αποκαλυπτηρίων του αδριάντα του Ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη.#Χορηγεί βοήθημα στη Μρία χήρα Αλεξ. Πισσία.#Εγκρίνει πίστωση 7.518 δρχ και την απόδοση του ποσού αυτού στην Κοινότητα Άνω Σύρου για συμπλήρωση του αναλογούντος σ' αυτήν ποσό από τη φορολογία επί των τρφίμων.#Εκλέγει επιτροπή (Κωνστ. Φιλιππουπολίτης, Νικητ. Θεολογίτης) για να διαχωρίσει κατά κατηγορίες τους κενούς σάκκους του Δήμου, να καθορλισει ανάλογες τιμές και να υποβάλλει σχετικό πρακτικό για διενέργεια δημοπρασίας.#Απορρίπτει την αίτηση Παναγ. Δασκαλέα για αγορά κενών σάκκων.#Εγκρίνει την καταβολή ενοικίου στον Αντώνιο Γαβαλλά για την αποθήκη του,που χρησ. Στην υπηρεσία δημοτικών φόρων.#Εγκρίνει την πληρωμή των διαφόρων προμηθευτών κτά το μνημόσυνο των πεσόντων θυμάτων του Σπερχειού.#Μεταβιβάζει την κυριότητα του Δήμου επί οικία ςη οποία δωρήθηκε από τον Α. Ι. Κρίνο, στο Ισιδώρειο Ορφανοτροφείο Αρρένων βάσει διάταξης του δωρητηρίου συμβολαίου.#Ν' ανατεθεί στον μειοδότη Άγγελο Γαετάνο η επισκευή 22 ορειχάλκινων συνδέσμων του Δημοτικού Πυροσβεστείου.#Εγκρίνει πίστωση για την καταβολή δικηγορικών δικαιωμάτων στο δικηγόρο Εμμαν. Κατσουρό για υποθέσεις του δήμου.#Εγκρίνει την πλακόστρωση της πλατείας Μιαούλη με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία.#Εγκρίνει τον αποδιδόμενο λογαριασμό και την πίστωση σε βοηθήματα απόρων κατά μήνα Μάιο 1945.#Εγκρίνει τον αποδιδόμενο λογαριασμό για βοηθήματα απόρων το Πάσχα.#Εγκρίνει την πληρωμή του μικροβιολόγου Α. Σιδέρη για εξετάσεις απόρων.#Εγκρίνει την πληρωμή του φαρμακοποιού Ε. Κωβαίου για την αξία φαρμάκων σε άπορους βάσει εντολών της Διοίκησης Δήμου.#Εγκρίνει την πληρωμή του του εργολάβου Σ. Αγαλοπούλου για την άρση και ισοπέδωση χωμάτων καταφυγείου της πλατείας Μιαούλη.#Χορηγεί πίστωση για βοηθήματα απόρων το μήνα Ιούνιο 1945.#Εγκρίνει την πληρωμή του Αριστείδη Ανδρούτσου για φάρμακα σε απόρους βάσει εντολών της Διοίκησης Δήμου.#Αποδέχεται το αίτημα του Αρτεμίου Λυγνού, ασβεστοποιού, να αναλάβει την κάλυψη των ορυγμάτων καταφυγίων της Αλάνας υπό τον όρο της δωρεάν παραχώρησης σ' αυτόν των πετρών που βρίσκονται σ' αυτά.#Εγκρίνει την τοποθέτηση δυο ηλεκτρικών φώτων στο Δημοτικό Πυροσβεστείο.#Εγκρίνει την αύξηση του μισθώματος για τα δυο κάρρα του Αρτεμίου Λυγνού, που νοικιάζει ο Δήμος για την καθαριότητα.3 Ανακοινώνεται ότι ο βιομήχανος Ευάγγελος Μπαρμπέτας ανέλαβε να εξοφλήσει τους λογαριασμούς του παντοπώλη Κ. Μπουντούρη και του ζαχαροπλάστη Θ. Κατσιμπίρη για το δείπνο που παρατέθηκε στις 24/5/1945 στον Άγγλο Ναύαρχο και Ταξίαρχο.#Εγκρίνει την καταβολή ετήσιας συνδρομής για την εγγραφή του Δήμου στην Εφημερίδα "Κυκλαδική Φωνή".#Εγκρίνει την καταβολή πληρωμής στην Εφημερίδα "Κυκλαδική Φωνή" για τη δημοσίευση του ψηφίσματος αποκήρυξης του Ιταλού Ιω. Δούκα από επίτιμου δημότη Ερμούπολης
Thematic Term<span class='keytags'></span>