Proceedings of the Town Council: #4 / 1940-02-24

CityHermoupolis
Year1940
Number926
Session Number4
Chronology1940-02-24
Abstract TextΤο Δημοτ. Συμβούλιο αποφασίζει σχετικά με το ζήτημα των δημοτ. φόρων :1) Να μην επιβληθούν φόροι στα προϊόντα γης, στις βοσκήσιμες γαίες, στα διαιτώμενα ζώα,στα ψάρια και λοιπά υδρόβια, στα τέλη διαμονής, στους ασκεπείς χώρους, στα λατομεία, ορυχεία, κλπ. και στα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας οδών, υπονόμων, οχετών, στάθμευσης κλπ. 2) Να εξακολουθήσουν να ισχύουν οι φορολογίες : α) Τέλη αδειών οικοδομών, β) τέλη διαφημίσεων, γ) δικαιώματα σφαγείων, δ) πρόσθετοι των δημοσίων φόρων, οικοδομών, γαιών, εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων και αμοιβών εξ' ελευθερίων επαγγελμάτων, ε) όλες οι φορολογίες που έγιναν υποχρεωτικές και επιβεβλημένες με ειδικούς Νόμους. 3) Να επιβληθούν ξανά τα τέλη και δικαιώματα που λήγουν την 31/3/1940: α) Τέλη εκμετάλλευσης πλατειών και πεζοδρομίων, β) Σταθμικά και μετρικά δικαιώματα. 4) Να επιβληθεί ερανική φορολογία για τι οικον. έτος 1940/41 υπέρ των συσσιτίων απόρων και των μαθητικών συσσιτίων. 5) Να καθοριστεί ως τρόπος είσπραξης του εξαγωγικού φόρου η πληρωμή του κατά τετράμηνο με υπεύθυνη δήλωση.#Να μειωθούν τα ποσοστά των φόρων, που επιβλήθηκαν για τη Δεξαμενή, στα επίπεδα που ήταν προηγουμένως.#Αποφασίζει - απαντώντας στην πρόταση του καθηγητή της Σχολής Καλών Τεχνών Μ. Τόμπρου- να ζητηθούν προσφορές και από άλλους γνωστούς καλλιτέχνες.#Ανακοινώνεται το έγγραφο της Νομαρχίας για την παραχώρηση του διαμερίσματος όπου στεγάζεται ο Ιατρικός Σύλλογος, στην Ε.Ο.Ν.#Αναθέτει στους Γ. Θραψιάδη και Μ. Γλύκα να αποφανθούν επι του ζητήματος της πληρωμής των μισθωμάτων του Γυμνασίου Θηλέων.#Καταβάλλει 250δρχ για την πληρωμή του υπολοίπου της συνδρομής του Δήμου στο περιοδικό "Νεολαία".#Σε έγγραφο της Διοίκησης Χωροφυλακής για τη νομιμοποίηση της ίδρυσης και λειτουργίας της Λαϊκής αγοράς αποφαίνεται ότι δεν υπάρχει Λαϊκή αγορά.#Εκλέγει ως μέλος της Δημοτικής Μουσικής το Δημοτικό Συμβουλο Μιχ. Γλύκα σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Β. Τόπακα.#Αναβάλλει ν' αποφανθεί για την εγκατάσταση πτηνοτροφείου στη θέση "Αυγό" μέχρι την απαλλοτρίωση του λόφου "Αυγό".#Εγκρίνει προσθήκες και τροποποιήσεις στον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Θεάτρου (Σημ. Αναλυτικά στο πρακτικό.)#Υποβάλλει τους όρους ενοικίασης των Δημοτικών Κτημάτων (Σημ.Αναλυτικά στο πρακτικό.)#Εγκρίνει τον Οργανισμό της Υπηρεσίας βεβαίωσης και είσπραξης Δημοτ. Φόρων για το οικον. Έτος 1940/41.(Σημ.Αναλυτικά στο πρακτικό.)#Εγκρίνει την πληρωμή 213,40δρχ στην Ηλεκτρική Εταιρεία Συρου για το καταναλωθέν ρεύμα του Γραφείου του Επιθεωρητή Εργασίας.#Εγκρίνει την πληρωμή 8.000δρχ για εξαγωγικό φόρο του οικον. έτους 1939/40 από τους βιομήχανους Κωνσταντινόπουλο και Ζησιμάτο.#Καθορίζει έξοδα παραστάσεως στον αναπληρώσαντα το Δήμαρχο στα καθήκοντά του Δημοτ Σύβουλο Γ. Ζησιμάτο.#Εγκρίνει την καταβολή 4.000δρχ για την αγορά δυο τόμων αρχείων της εφημερίδας "Αυγή", που κάποτε εκδιδόταν στη Σύρο.#Εγκρίνει την αγορά 5 τόμων της " Ελληνικής Επαναστάσεως " και την καταβολή 1.000δρχ στον Διον. Κοκκίνη.#Εγκρίνει την καταβολή 2.000δρχ ως εισφορά του Δήμου υπέρ της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.#Εγκρίνει την καταβολή 346δρχ στον Γραμματέα της Εισαγγελείας Σ. Λεμονή για έξοδα εγκατάστασης ενός τηλεφώνου στο ιδιαίτερο γραφείο του Εισαγγελέα.#Αναβάλλει τη συζήτηση για την εξαγορά και την αναδάσωση του λόφου "Αυγό".#Εγκρίνει την εκ νέου εισαγωγή της Εραστής Κων. Μουστάκα στο Ασυλο Φρενοβλαβών Σύρου.#Χορηγεί 4.000δρχ στη Σμαράγδα Ι. Τσίρου, διπλωμ. Νοσοκ. Του Ελλην. Ερυθρού Σταυρού, για την εκπαίδευση βοηθών νοσοκόμων.#Εγκρίνει την καταβολή ποσού στους εργολάβους κηδειών Ι. Ροδίτη και Σταμ. Ροδίτη για έξοδα κηδειών απόρων πολιτών.#Επιβάλλει φόρο χρήσεως επι των ξυλανθράκων, καυσοξύλων, σίτου και αχύρων.#Επιβάλλει ερανική φορολογία.#Επιβάλλει τέλη εκμετάλλευσης πλατειών και πεζοδρομίων .#Επιβάλλει τη βεβαίωση και είσπραξη δημοτ. φόρου επί των εξαγομένων προϊόντων βιομηχανίας, χειροτεχνίας, ζωοκομίας, γαλακτοκομίας, μεταλλείων και λατομείων.
Thematic Term<span class='keytags'></span>