Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Το Ινστιτούτο μας

Καλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών!

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ) με έδρα το Ρέθυμνο της Κρήτης ιδρύθηκε το 1985 και είναι ένα από τα 8 Ινστιτούτα του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ), το πιο αξιόλογο ερευνητικό κέντρο της Ελλάδας. Σκοπό έχει να προωθήσει την έρευνα στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες καθώς και την εφαρμογή της επιστήμης και τεχνολογίας στην πολιτιστική κληρονομιά και το περιβάλλον. Έχει διακριθεί για την έρευνα στην ιστορία και τον πολιτισμό που διεξάγει και είναι το μοναδικό ερευνητικό ή πανεπιστημιακό ίδρυμα στη χώρα που έχει τιμηθεί με τέσσερα ERC Grants (2016, 2017, 2018, 2019) που έχουν δοθεί ποτέ στις ανθρωπιστικές επιστήμες στην Ελλάδα.

Τα ερευνητικά προγράμματα του ΙΜΣ έχουν ως αντικείμενο την ιστορία και τον πολιτισμό της Ελλάδας και των άλλων χωρών της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας σε διάφορες ιστορικές περιόδους από την προϊστορία μέχρι και τη σύγχρονη εποχή. Μέχρι σήμερα η διεξαγωγή έρευνας έχει επικεντρωθεί σε τρεις ερευνητικούς άξονες, 1) την Μεσογειακή Ιστορία,  2) τον Μεσογειακό Πολιτισμό και 3) την τεχνολογία της γεωπληροφορικής για Πολιτισμό & Περιβάλλον με δέκα ερευνητικές ομάδες στους τομείς, κέντρα και εργαστήρια του Ινστιτούτου.

Οι στόχοι του ΙΜΣ είναι:

  • Ο σχεδιασμός, η διαχείριση και η εκτέλεση ερευνητικού έργου, σε προγράμματα Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας με αναζήτηση και προσέλκυση οικονομικών πόρων από ευρωπαϊκά, εθνικά και ιδιωτικά ερευνητικά προγράμματα για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου.
  • Οι δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ελληνικούς και διεθνείς επιστημονικούς εκδοτικούς οίκους.
  • Η οργάνωση διεθνών και ελληνικών συνεδρίων συμποσίων, ημερίδων, σεμιναρίων και εκθέσεων. Συμμετοχή του ερευνητικού  δυναμικού σε επιστημονικές και οργανωτικές επιτροπές διεθνών συνεδρίων.
  • Οι διαλέξεις Ελλήνων και ξένων επιστημόνων για την επιστημονική κοινότητα και το ευρύτερο κοινό, εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις.

Η Εκπαίδευση

  • Με συμμετοχή στη διοργάνωση Διιδρυματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών σε συνεργασία με Πανεπιστήμια.
  • Με συμμετοχή στην εποπτεία ερευνητικού έργου και διατριβών με την συνεργασία ελληνικών και ξένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.
  • Συνεισφορά στην πρακτική άσκηση φοιτητών.
  • Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και καλοκαιρινών σχολείων.
Photo of IMS Director Gelina Harlaftis

Η Αριστεία, η συλλογικότητα, η αλληλοϋποστήριξη, και το φιλικό ακαδημαϊκό περιβάλλον διακρίνουν το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών.

Τζελίνα Χαρλαύτη
Διευθύντρια του ΙΜΣ

Αριστεία στο ΙΜΣ

ERC
H2020
LIFE
HFRI
Σύνολο

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ερευνητικές Ομάδες

Κέντρο Ναυτιλιακής Ιστορίας

Η ερευνητική ομάδα του Κέντρου Ναυτιλιακής Ιστορίας μελετά και ερευνά την ιστορία της θάλασσας και πιο συγκεκριμένα τη ναυτιλιακή ιστορία...

Κέντρο Ιστορίας της Τέχνης «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος»

Το «Κέντρο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος» του ΙΜΣ είναι το μόνο κέντρο επιστημονικής έρευνας της ιστορίας της τέχνης που λειτουργεί στην Ελλάδα.

...

Αρχαίου και Βυζαντινού Κόσμου

Ο τομέας του Αρχαίου και Βυζαντινού Κόσμου ασχολείται με την ιστορία και τον πολιτισμό. Η Αρχαία Ιστορία ασχολείται με ένα...

Toμέας της Ιστορίας των Πόλεων, της Διασποράς και Μετανάστευσης της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας

Οι ερευνητικές ομάδες του τομέα της Ιστορίας των πόλεων, της διασποράς και μετανάστευσης της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας έχουν...

Τομέας Ιστορίας της Τεχνολογίας

Με αφετηρία τις κοινωνίες και τον πολιτισμό της Μεσογείου, η ερευνητική ομάδα της ιστορίας της τεχνολογίας εξετάζει συστηματικά τη σχέση...

Τομέας Μεσογειακής και Παγκόσμιας Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας

Οι ερευνητικές ομάδες της Μεσογειακής και Παγκόσμιας Οικονομικής Ιστορίας εξετάζουν την ανάπτυξη, τη διάρθρωση και τις μεταβολές των οικονομιών και...

Τομέας Οθωμανικής Ιστορίας

Ο Tομέας Οθωμανικής Ιστορίας του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών είναι η μοναδική ερευνητική δομή στην Ελλάδα που έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο...

Τομέας Θεατρολογίας - Κινηματογράφου

Ο τομέας Θεατρολογίας του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών αποτελεί το πρώτο ερευνητικό πρόγραμμα στην Ελλάδα που άρχισε να καλλιεργεί συστηματικά, εδώ...

Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος

Το Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος (GeoSat ReSeArch Lab) δραστηριοποιείται στο χώρο της Γεωπληροφορικής καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα...

Εργαστήριο Εικόνας, Ήχου και Κίνησης

Η ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Εικόνας, Ήχου και Κίνησης στόχο έχει να αξιοποιήσει το υλικό που συλλέγεται στους υπόλοιπους τομείς,...

Προσεχείς Εκδηλώσεις

Σεμιναριακή συνάντηση με θέμα "Household structures in Southeastern Europe" (εισηγητής: Siegfried Gruber)
Σεμινάρια 2021-2022

Ο Τομέας Μεσογειακής και Παγκόσμιας Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας και το Κέντρο Ναυτιλιακής Ιστορίας του ΙΜΣ/ΙΤΕ οργανώνουν, κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, μέσω τηλεδιάσκεψης με την πλατφόρμα zoom, μια δεύτερη σειρά ετήσιων σεμιναριακών συναντήσεων με θέμα την «Παγκόσμια Οικονομική Ιστορία και Ιστορία Θαλασσών»

Διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο: «Συμβολή της Γεωπληροφορικής στη Μοντελοποίηση Εδαφικής Διάβρωσης»

Ο σκοπός αυτής της διαδικτυακής ημερίδας είναι να δημιουργήσει έναν διάλογο μεταξύ ειδικών εδάφους και ειδικών γεωπληροφορικής σχετικά με τη χρήση, την προοπτική, και τα υφιστάμενα όρια των γεωχωρικών δεδομένων και εργαλείων στη μοντελοποίηση της εδαφικής διάβρωσης.

4ο Θεματικό Σεμινάριο 2021-2022
PhD Candidates' Seminars 2021-2022

Σκοπός των σεμιναρίων είναι η επιστημονική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και επιχειρημάτων μεταξύ διδασκόντων, ερευνητών και υποψηφίων διδακτόρων Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΠΚ, του ΙΜΣ/ΙΤΕ και άλλων συνεργαζομένων πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων.