Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Ανθολόγιο Βιογραφιών Ελλήνων Ηθοποιών View file
Ηλεκτρονικό/η Βιβλίο
ISBN: 978-618-81780-6-9

Ανθολόγιο Βιογραφιών Ελλήνων Ηθοποιών

Εκδόσεις ΙΜΣ

Το παρόν Ανθολόγιο, στο οποίο έχουν σταχυολογηθεί κείμενα βιογραφιών ελλήνων ηθοποιών, αποτελεί μια πλούσια δεξαμενή πρωτογενούς αρχειακού υλικού για την ιστορία της υποκριτικής και του επαγγέλματος του ηθοποιού. Στόχος είναι συμβολή στην ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου- και μάλιστα του λιγότερο ερευνημένου μέχρι στιγμής- αλλά και του τοπίου της ιστορίας της υποκριτικής τέχνης.

  • Κωνσταντίνα Γεωργιάδη