Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Halcyon Days in Crete VΙII
Έντυπo/η Βιβλίο
ISBN: 978-960-524-455-2

Halcyon Days in Crete VΙII

Εκδόσεις ΙΜΣ

Κατά την τελευταία εικοσαετία οι αγρότες είναι σχεδόν παντελώς απόντες στην οθωμανολογική ιστοριογραφία. Ο τόμος αυτός έχει στόχο να τους επαναφέρει στην επικαιρότητα της οθωμανικής ιστορίας. Σε αντίθεση με τις παλαιότερες προσεγγίσεις, οι οποίες εστίαζαν στο κράτος ως τον κύριο ρυθμιστή των αγροτικών κοινωνιών, το συμπόσιο αυτό επιδίωξε να ερευνήσει τις οικονομικές και κοινωνικές σχέσεις στην ύπαιθρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας όχι μόνο από τη σκοπιά της κεντρικής διοίκησης, αλλά και από εκείνη των ίδιων των αγροτικών κοινωνιών. Στον παρόντα τόμο, στόχος είναι να αναδειχθούν θεματικές που δεν έχουν ακόμα ερευνηθεί ή πρέπει να αναθεωρηθούν και να ριχθεί φως στις διαφορετικές πορείες των αγροτικών οικονομιών και κοινωνιών στην αχανή επικράτεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Για να αγοράσετε τον τόμο, πατήστε εδώ.

  • Ηλίας Κολοβός