Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Halcyon Days in Crete ΙΙΙ
Έντυπo/η Βιβλίο
ISBN: 978-960-524-092-9

Halcyon Days in Crete ΙΙΙ

Εκδόσεις ΙΜΣ

Μια φυσική καταστροφή, όπως ένας σεισμός ή μια πλημμύρα, ακολουθούμενη ενίοτε από μια δεύτερη, όπως μια φωτιά ή μια επιδημία, είναι ένα απρόβλεπτο γεγονός που έχει επιπτώσεις στην οικονομία ή τη δημογραφία μιας κοινωνίας, συχνά μάλιστα και στις σχέσεις των ατόμων με το κράτος ή τις θρησκευτικές αρχές. Οπωσδήποτε ο ρόλος των φυσικών καταστροφών στις ιστορικές εξελίξεις είναι αμφίσημος. Οι 19 μελέτες που περιλαμβάνονται σε αυτό τον τόμο και αποτελούν τον καρπό του Τρίτου Διεθνούς Τουρκολογικού Συμποσίου που διοργανώθηκε στο Ρέθυμνο από το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών τον Ιανουάριο του 1997 ασχολούνται με τη μεθοδολογία της μελέτης των φυσικών καταστροφών και με τα προβλήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Για να αγοράσετε τον τόμο, πατήστε εδώ.