Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

SeaLiT

SeaLiT: Ναυτιλιακός βίος σε μετάβαση. Μεσογειακή ναυτική εργασία και ναυτιλία κατά την παγκοσμιοποίηση, 1850s-1920s.

Το πρόγραμμα έχει ως θέμα τις δομικές αλλαγές που επέφερε η μετάβαση από το ιστίο στον ατμό, τόσο στις ναυτική εργασία όσο και στην καθημερινότητα των ναυτικών κοινοτήτων, στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα έως και τον μεσοπόλεμο.

Ψηφιακοί Χάρτες

Ship operation services (19th - 20th century)

Επιστημονικός Υπεύθυνος Απόστολος Δελής

Φορέας χρηματοδότησης European Research Council – Starting Grant 2016

Δειάρκεια 2017-2021

Το πρόγραμμα έχει ως θέμα τις δομικές αλλαγές που επέφερε η μετάβαση από το ιστίο στον ατμό, τόσο στις ναυτική εργασία όσο και στην καθημερινότητα των ναυτικών κοινοτήτων, στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα έως και τον μεσοπόλεμο. Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα εστιάζει στην προσαρμογή των ναυτικών, πλοιοκτητών και των οικογενειών τους στη νέα οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα της μετάβασης στον ατμό, εξετάζοντας τη ναυτική αγορά εργασίας, τις εργασιακές σχέσεις, τις συνθήκες εργασίας, την καθημερινή ζωή εν πλω καθώς και τη ζωή των οικογενειών των ναυτιλλομένων στη στεριά. Στο ερευνητικό πρόγραμμα συμμετέχουν ερευνητές από την Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Ουκρανία και Ελλάδα, καθώς επίσης προβλέπεται να εκπονηθούν τέσσερεις διδακτορικές διατριβές σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας, Γαλλίας, Ιταλίας και Ισπανίας. Αντικείμενο μελέτης θα αποτελέσουν  περιοχές της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας, ανάμεσα τους το Αιγαίο και Ιόνιο Πέλαγος, η Αδριατική και η Τυρρηνική Θάλασσα καθώς και οι μεσογειακές γαλλικές και ισπανικές ακτές.  

 

Ψηφιακοί Χάρτες

Ship operation services (19th - 20th century)

 

 Ερευνητική ομάδα ΙΜΣ/ΙΤΕ

 • Δρ. Άννα Σιντορένκο, Μεταδιδάκτορας Ερευνήτρια
 • Δρ. Κατερίνα Γαλάνη, Μεταδιδάκτορας Ερευνήτρια
 • Δρ. Erica Mezzoli, Μεταδιδάκτορας Ερευνήτρια
 • Δρ. Matteo Barbano, Μεταδιδάκτορας Ερευνητής
 • Πόπη Βασιλάκη, Υποψήφια Διδάκτορας
 • Άλκης Καποκάκης, Υποψήφιος Διδάκτορας
 • Πέτρος Καστρινάκης, Υποψήφιος Διδάκτορας
 • Θωμάς Καλέσιος, Βοηθός Έρευνας

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

T.I.G./University of Barcelona:

 • Καθ. Jordi Ibarz Gelabert, Επιστημονικός Υπεύθυνος.
 • Δρ. Enric García Domingo, Μεταδιδάκτορας Ερευνητής.
 • Δρ. Brendan J. von Briesen, Μεταδιδάκτορας Ερευνητής.
 • Eduard Page Campos, Υποψήφιος Διδάκτορας.

NAVLAB/University of Genoa

 • Καθ. Luca Lo Basso, Επιστημονικός Υπεύθυνος.
 • Καθ. Paolo Calcagno, Ερευνητής.
 • Δρ. Andrea Zappia, Μεταδιδάκτορας Ερευνητής.
 • Leonardo Scavino, Υποψήφιος Διδάκτορας. 

UMR TELEMME/University Aix-Marseille

 • Δρ. Olivier Raveux, Επιστημονικός Υπεύθυνος.
 • Καθ. Xavier Daumalin, Ερευνητής.

Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής/Ινστιτούτο Πληροφορικής/ΙΤΕ

 • Δρ. Martin Doerr, Επιστημονικός Υπεύθυνος.
 • Δρ. George Bruseker, Προγραμματιστής.

Ερευνητική Ομάδα

Άννα Σιντορένκο

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια
Curriculum vitae

Κατερίνα Γαλάνη

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια
Curriculum vitae

Matteo Barbano

Μεταδιδάκτορας ερευνητής

Erica Mezzoli

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια

Πόπη Βασιλάκη

Υποψήφια διδάκτωρ

Άλκης Καποκάκης

Υποψήφιος διδάκτωρ

Πέτρος Καστρινάκης

Υποψήφιος διδάκτωρ

Θωμάς Καλέσιος

Υποψήφιος διδάκτωρ

Νίκος Καστρινάκης

Βοηθός Έρευνας
Το παρόν έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ορίζων 2020» (συμφωνία επιχορήγησης αριθ. 714437)