Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Ερευνητές πλήρους απασχόλησης

Τζελίνα Χαρλαύτη

Διευθύντρια ΙΜΣ/ΙΤΕ, Καθηγήτρια Ναυτιλιακής Ιστορίας
Curriculum vitae

Μαρίνος Σαρηγιάννης

Ερευνητής Α΄, Συντονιστής του Τομέα Οθωμανικής Ιστορίας
Curriculum vitae

Κωνσταντίνα Γεωργιάδη

Ερευνήτρια Β΄, Συντονίστρια του Τομέα Θεατρολογίας
Curriculum vitae