Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΡΣΤ΄ / 1845-08-31

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1845
Αριθμός Καταλόγου109
Αρ. ΣυνεδρίασηςΡΣΤ΄
Ημερομηνία1845-08-31
Περίληψη ΠράξεωςΑπόφασίζεται η αύξηση του δημοτικού φόρου από 0,75% σε 1% από 21/7/1844 σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο περί δημοτικών φόρων (12341/20-9-1845) και ο διορισμός επιτροπής διατίμησης των εισερχομένων από την επικράτεια αγαθών (μετέχουν οι Ν. Γιαγτζής, Αμ. Θ. Ράλλης, Π. Χατζηανδρέου).#Δίδεται εντολή στο δημ. εισπράκτορα Μεσχίνη να εφαρμόζει τον παραπάνω νόμο.#Όσον αφορά τα εισερχόμενα αγαθά από περιοχές εκτός της επικρατείας αποφασίζεται "για το πολυειδές αυτών" να γίνεται δεκτή η διατίμηση του τελωνείου. Πίστωση 30 δρχ. στο δήμαρχο για την επισκευή δημοτικών οικίσκων.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>