Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΚΗ΄ / 1884-03-08

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1884
Αριθμός Καταλόγου873
Αρ. ΣυνεδρίασηςΚΗ΄
Ημερομηνία1884-03-08
Περίληψη ΠράξεωςΑνακεφαλαιώνεται η συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 1884. Έσοδα: 959.284:31 δρχ. Έξοδα: Α) "Αντιμισθία δημ. υπαλλήλων": 118.478 δρχ. Β) "Έξοδα διοικήσεως": 20.871:50 δρχ. Γ) "Νόμιμοι υποχρεώσεις": 10.706:30 δρχ. Δ) "Δημοτικά έργα": 501.565 δρχ. Ε) "Αγαθοεργίαι": 100.148:40 δρχ. Ζ) "Χρέη": 121.000 δρχ. Θ) "Αποθεματικόν κεφάλαιον": 18.727:11 δρχ. Σύνολο εξόδων: 959.284:31 δρχ. (ψήφ. 46).
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>