Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΚΕ΄ / 1884-02-23

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1884
Αριθμός Καταλόγου1385
Αρ. ΣυνεδρίασηςΚΕ΄
Ημερομηνία1884-02-23
Περίληψη ΠράξεωςΤο ΔΣ απαλλάσσει από χρέος 837 δρχ. παλαιών τον ιερέα και τον επιστάτη του δημ. ορφανοτροφείου (ψήφ. 43).#Το ΔΣ επιβάλλει πρόσθετους λιμενικούς φόρους για την κατασκευή κρηπιδωμάτων, καθαρισμό του λιμένος κλπ. (ψήφ. 44)
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>