Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΚΓ΄ / 1884-02-06

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1884
Αριθμός Καταλόγου868
Αρ. ΣυνεδρίασηςΚΓ΄
Ημερομηνία1884-02-06
Περίληψη ΠράξεωςΕγκρίνεται πίστωση 202:82 δρχ. για ιματισμό των παιδιών του ορφανοτροφείου.#Εκλέγονται οι Αλ. Αποστόλου, Ι. Κελμπερής, Δ. Μπαρουτζάκης ως επιτροπή για εξέταση του προϋπολογισμού της επιτροπής λιμένος Σύρου (ψήφ. 40).#Εκλέγεται επιτροπή από τους Λάζ. Γαϊτη, Ι. Νικολαϊδη, Ν. Παπαδάμ, Μ. Πισσία, Ι. Μιχαλοπετράκη προκειμένου σε συνεργασία με τη λιμενική επιτροπή να υποβάλει έκθεση για τον πρόσθετο φόρο 1/8 επί των εμπορευμάτων που προτείνει ο δήμαρχος.#Συνεχίζεται η συζήτηση του κεφαλαίου Ε) των εξόδων του προϋπολογισμού που αφορά δημ. έργα και εγκρίνονται τα σχετικά κονύλια.#Εκλέγονται οι Λ. Γαϊτης, Α. Χούμης, Μ. Πισσίας μέλη επιτροπής για τον ορισμό καταστήματος κοινών γυναικών.#Εκλέγονται οι Δ. Παρασκευάς, Θ. Καλουτάς, Ε. Κεχαγιάς, Δ. Παρασκευάς μέλη επιτροπής για τη διευθέτηση του νέου νεκροταφείου.#Εκλέγονται οι Γ. Βέλτσος, Ι. Κελπερής, Αλ. Μάσχας μέλη επιτροπής για τον ορισμό των οδών που θα ρυμοτομηθούν.#Εγκρίνονται τα κονδύλια του κεφαλαίου ΣΤ) των εξόδων, το οποίο αφορά αγαθοεργίες.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>