Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΚΑ΄ / 1884-01-19

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1884
Αριθμός Καταλόγου866
Αρ. ΣυνεδρίασηςΚΑ΄
Ημερομηνία1884-01-19
Περίληψη ΠράξεωςΧορηγείται πίστωση 3.000 δρχ. για την προμήθεια νέων πλαστίγγων και σταθμών και αποφασίζεται η εκποίηση των παλαιών (ψήφ. 34).#Εγκρίνεται η ανάθεση του φόρου του δημ. σφαγείου στον Αντ. Στεφάνου, με εγγυητή το Μάρκο Γαδ, που πρόσφερε 2.126:50 δρχ. αντί των 2.205 δρχ. που είχε δώσει ο Νικ. Ψωμάς (ψήφ. 35).#Εγκρίνονται αιτήματα των διδασκαλισσών Ευτέρπης Περιφανάκη, Αγγελικής Φραντζόλα και Ελένης Παπαδάκη σχετικών με τα επιμίσθιά τους (ψήφ. 36).#Το ΔΣ αποφασίζει την ενοικίαση 2 δωματίων του παντοπωλείου στον Ελευθέριο Παπάζογλου και απαλλάσσει από την ενοικίαση τον Θεοφ. Τριντή (ψήφ. 37).#Συνεχίζεται η συζήτηση κεφαλαίων Δ) "Έξοδα Εκπαιδεύσεως" και Ε) "Δημοτικά ¨Εργα" του προϋπολογισμού 1884, και ψηφίζονται με μικρές αυξομειώσεις τα σχετικά κονδύλια.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>