Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #Κ΄ / 1884-01-16

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1884
Αριθμός Καταλόγου865
Αρ. ΣυνεδρίασηςΚ΄
Ημερομηνία1884-01-16
Περίληψη ΠράξεωςΤο ΔΣ αναθέτει στο δήμαρχο να έρθει σε συμβιβασμό με τον Ιω. Κολοκούρη που ζητά την απαλλαγή του από την καταβολή δασμού για 2.600 οκάδες οινοπνεύματος που έφερε από τον Πειραιά. [Διαγράφεται από τα πρακτικά].#Το ΔΣ αποφασίζει να προσβάλει στο Υπουργείο Εσωτερικών τις αποφάσεις 6.622, 6.854 και 7.267 της Νομαρχίας, με τις οποίες απορρίπτονται τα ψηφίσματα 6 και 18 π.έ., με τα οποία είχε αποφασιστεί η αγορά σιδηρών ράβδων από τη Γερμανία και σιδηρών πωμάτων οχετών από τη Σμύρνη (ψήφ. 33).#Συνεχίζεται η συζήτηση του προϋπολογισμού 1884. Συζητούνται τα κονδύλια του κεφ. "Έξοδα εκπαιδεύσεως".#Ορίζεται επιτροπή από τους Μ. Απαλύρα, Ε. Κεχαγιά, Αλ. Μάσχα, Π. Κοσκορύζη, Δ. Παρασκευά, για να εξετάσουν μαζί με την επιτροπή του σχολαρχείου (Σπυρ. Ευλάμπιος και Θωμάς Σκάσης) την κατάστασή του.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>