Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΙΘ΄ / 1884-01-12

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1884
Αριθμός Καταλόγου864
Αρ. ΣυνεδρίασηςΙΘ΄
Ημερομηνία1884-01-12
Περίληψη ΠράξεωςΑνακοινώνονται οι ευχαριστίες της Αναστασίας χήρας Εμμ. Μαγκάκη προς το ΔΣ.#Ανακοινώνονται τα πρακτικά ενοίκιασης καταστημάτων του κρεοπωλείου, παντοπωλείου, ιχθυοπωλείου και των δημ. αποθηκών (οι ενοικιαστές, οι εγγυητές και το μίσθωμα). Το ΔΣ εκυρώνει τα πρακτικά ενοικίασης του κρεοπωλείου και 2 καταστημάτων του παντοπωλείου (ψήφ. 32).#Συνεχίζεται η συζήτηση του προϋπολογισμού 1884. Εγκρίνονται με ορισμένες αυξομειώσεις τα κονδύλια των κεφαλαίων που αφορούν "έξοδα διοικήσεως", "έξοδα εισπράξεων", "Νόμιμες υποχρεώσεις" και "έξοδα ασφαλείας".
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>