Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #Ζ΄ / 1883-11-17

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1883
Αριθμός Καταλόγου852
Αρ. ΣυνεδρίασηςΖ΄
Ημερομηνία1883-11-17
Περίληψη ΠράξεωςΔιαγράφεται από τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης η φράση ότι το ΔΣ συγκλήθηκε σε ακατάλληλη ώρα.#Το ΔΣ κάνει δεκτή πρόταση να υπογράφεται καθαρογραμμένο αντίγραφο του σχεδίου των πρακτικών.#Μετά από συζήτηση γίνεται δεκτή πρόταση του δημάρχου να αντικατασταθούν οι ξύλινοι δοκοί στο ανεγειρόμενο δημ. κατάστημα στην πλατεία Λεωτζάκου από σιδερένιους που θα παραγγελθούν στη Γερμανία (ψήφ. 6).#Αναβάλλεται η λήψη απόφασης επί πρότασης να δοθεί συνδρομή στους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας.#Επιβεβαιώνεται η κατασκευή των αφοδευτηρίων στην περιοχή του ιχθυοπωλείου και απορρίπτεται η πρόταση του δημάρχου να μεταφερθούν αλλού.#Γίνεται καταρχήν δεκτή πρόταση του κ. Χανεβόκη [;] σχετικά με το φωτισμό της πόλης με φωταέριο.#Αποφασίζεται να οριστεί επιτροπή προκειμένου να εξετάσει πρόταση του κ. Γκοτερώ σχετικά με την ύδρευση της πόλης.#Γίνεται δεκτό αίτημα του οινοπώλη Ιω. Κολοκούρη σχετικά με τη φορολόγηση συνολικά 2.600 οκάδων οινοπνεύματος για τις ζητεί να καταβάλει φόρο 10 λεπτά την οκά.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>