Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #Ε΄ / 1883-11-14

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1883
Αριθμός Καταλόγου850
Αρ. ΣυνεδρίασηςΕ΄
Ημερομηνία1883-11-14
Περίληψη ΠράξεωςΣυνεχίζεται έντονη συζήτηση για το θέμα της κλήσης σε απολογία δημ. συμβούλων, ενώ αμφισβητείται και η ακρίβεια των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης. Τίθενται σε ψηφοφορία θέματα σχετικά με την ακρίβεια των λεχθέντων στην προηγούμενη συνεδρίαση.#Ο δήμαρχος υποβάλλει έντυπο σχέδιο του προϋπολογισμού του 1884 (προστίθεται κονδύλι 149.000 δρχ. για την κατασκευή αποθηκών στην παραλία του παλαιού ναυπηγείου που είχε παραληφθεί).#Κληρώνονται οι Γ. Βέλτζος, Ανδρ. Χούμης, Αλ. Αποστόλου, Ι. Νικολαϊδης, Αλ. Μάσχας μέλη επιτροπής που θα παρίσταται μαζί με το δημ. εισπράκτορα στις δημοπρασίες ενοικιάσεων δημ. προσόδων (ψήφ. 3).#Κληρώνονται οι Δ. Μπαρουξάκης, Μ. Απαλύρας, Μ. Πισσίας, Αλ. Μάσχας, Π. Κοσκορύζης μέλη επιτροπής που θα επιτηρεί την εκτέλεση των δημ. έργων.#Ο δικηγόρος του Δήμου Μ. Ανύσιος υποβάλλει έκθεση στην οποία αναγράφεται αναλυτικά το ιστορικό της δικαστικής διαμάχης του Δήμου με τις Ευανθία Μιχαηλίδου και Μαργίτσα Λυκιαρδοπούλου, οι οποίες με αγωγή που έχουν υποβάλλει από τις 5/11/1857 διεκδικούν γήπεδα, στα οποία έχουν οικοδομηθεί ο ναός Κοιμήσεως, το νοσοκομείο κ.ά. δημοτικά κτίρια, ισχυριζόμενες ότι αποτελούν αγορές του πατέρα τους Θ. Πλατανίτη από το 1838. Για το ίδιο θέμα υποβάλλει έκθεση το εκκλ. συμβούλιο Κοιμήσεως που ζητά να του επιτραπεί να ασκήσει ένδικα μέσα. Το ΔΣ διορίζει εκπρόσωπο του εκκλ. συμβουλίου Κοιμήσεως στη δίκη τον Δ. Γιουρδή, και δικηγόρους του το Μ. Ανύσιο, τον Αρ. Μπαλή στην Αθήνα και τους Δ. Βουρδουνιώτη και Π. Μητρομάρα στο Ναύπλιο, ενώ διορίζει δικηγόρο του Δήμου στην Αθήνα τον Ξεν. Ψαρά. Εγκρίνεται πίστωση 1.100 δρχ. για αμοιβές των δικηγόρων (ψήφ. 4 και 5).#Ορίζονται η Δευτέρα και η Πέμπτη ημέρες τακτικών συνεδριάσεων του ΔΣ.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>