Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΡΒ΄ / 1845-06-21

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1845
Αριθμός Καταλόγου105
Αρ. ΣυνεδρίασηςΡΒ΄
Ημερομηνία1845-06-21
Περίληψη ΠράξεωςΑποφασίζεται να γίνει η επισκευή του ναού της Κοιμήσεως -προϋπολογισμού σύμφωνα με το σχέδιο του μηχανικού Εμμ. Ψύχα 4.353 δρχ.- με ημερομίσθιο και με την επίβλεψη διορισμένου επιστάτη (του Γ. Κοτζιά με μηνιαίο μισθό 100 δρχ.) και των συμβούλων Ν. Σιδερικούδη και Θ. Τομπακάκη.#Διορισμός σύμφωνα με πρόταση του δημάρχου Άνω Σύρου, υδροφύλακα στην πηγή Νικολάτζας με μηνιαίο μισθό 25 δρχ. για διάστημα 2 μηνών.#Απορρίπτεται η καταβολή αποζημίωσης στον αστυνόμο για έξοδα που έκανε (184 δρχ.) για την απελευθέρωση δύο αργυρονήτων, με την αιτιολογία ότι ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να τους συντηρεί όσο μένουν στη Σύρο.#Έγκριση καταβολής 200 γρ. (= 50 δρχ.) για έξοδα και ναύλο 2 γυναικών που στάλθησαν από Αλεξάνδρεια στη Σύρο και από εκεί στον Αίνο.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>