Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΟΓ΄ / 1883-08-12

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1883
Αριθμός Καταλόγου919
Αρ. ΣυνεδρίασηςΟΓ΄
Ημερομηνία1883-08-12
Περίληψη ΠράξεωςΟ δημαρχών Κ. Τσιροπινάς επιφυλάσσεται να απαντήσει σε ερωτήματα του ΔΣ σχετικά με την καθυστέρηση παράδοσης των κληροδοτημάτων Στ. Πρώιου, τις εκκρεμείς δίκες με τις Ευανθία Μιχαηλίδου και Αναστασία Κομπιλίρη, τη δημοσίευση των πρακτικών.#Το ΔΣ εγκρίνει το διορισμό του δικηγόρου Μ. Ανύσιου προκειμένου να διεκδικήσει την είσπραξη συνολικά 106.472:66 δρχ. από τους Αντώνιο, Γεώργιο και Νικόλαο Φ. Σαλάχα, οι οποίες εκκρεμούν από το 1840 και τις οποίες οι οφειλέτες δεν αναγνωρίζουν.#Το ΔΣ χορηγεί πρόσθετη πίστωση 1.200 δρχ. για το ενοίκιο του Ειρηνοδικείου, με τον όρο το ενοίκιό του μετά το 1885 να μην υπερβαίνει πλέον τις 1.200 δρχ. το έτος.#Ο δημαρχών επαναφέρει την πρόταση σύναψης δανείου 200.000 δρχ. με 800 μετοχές των 250 δρχ. και ανακοινώνει ότι, μετά την άρνηση της Εθνικής τράπεζας, έχει απευθυνθεί στο βουλευτή της επαρχίας Α. Συγγρό για τη σύναψη δανείου με υποθήκη του το εκτημόριο του δημ. δασμού αλλοδαπής, ο οποίος δήλωσε ότι αδυνατεί να δανείσει το Δήμο. Το ΔΣ εγκρίνει τη σύναψη του δανείου.#Η επιτροπή πολιτών για τον ατμοτροχιόδρομο (Ν. Πετρόπουλος, Γ. Δαλέζος, Ι. Αλεξόπουλος) υποβάλλει το καταστατικό της εταιρείας. Το ΔΣ μετά από συζήτηση αποφασίζει να ορίσει με κλήρωση επιτροπή από τους Ι. Κελπερή, Ανδρ. Χούμη, Μιχ. Πισσία για να μελετήσει το καταστατικό.#Εγκρίνονται οι προϋπολογισμοί Κοιμήσεως (14.251 δρχ.), Αγ. Γεωργίου (14.260 δρχ.), Αναστάσεως (4.724 δρχ.).#Κληρώνεται ο Ν. Πισσίας στην επιτροπή επιλογής υποτρόφων της Ιερατικής Σχολής. (Εκλέγεται 1 υπότροφος από κάθε ναό. Στην επιτροπή μετέχουν επίσης ο Γυμνασιάρχης, ο Διευθυντής της Ιερατικής Σχολής, ο πρόεδρος του ΔΣ, ο πρόεδρος του εκκλ. συμβουλίου).#Το ΔΣ εγκρίνει τη συμφωνία να αποθέσει ο κ. Μάτσας 100 κ.μ. χαλίκι προς 5 δρχ. το κ.μ. και 100 κ.μ. ογκολίθους με σκοπό την οχύρωση των δημ. αποπάτων στην παραλία.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>