Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΠΘ΄ / 1845-03-06

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1845
Αριθμός Καταλόγου102
Αρ. ΣυνεδρίασηςΠΘ΄
Ημερομηνία1845-03-06
Περίληψη ΠράξεωςΑντικατάσταση του απουσιάζοντος για λόγους υγείας δημάρχου από τον δημοπάρεδρο Ι. Περίδη.#Έκφραση ευχαριστιών προς τον Ν. Μεταξά ο οποίος ζητά να ανεγείρει ναό στη θέση Επισκοπή.#Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία η εκποίηση των στασιδίων της εκκλησίας της Κοιμήσεως για να καλυφθεί το χρέος της (οι μειοψηφήσαντες Ζ. Βούρος, Ι. Καράλλης και Π. Κάζηρας πρότειναν την ενοικίασή τους).#Εκλέγονται έφοροι της Κοιμήσεως οι Θεόδ. Κουτζοδόντης και Γ. Δεδεχόπουλος.#Εγκρίνεται νέος οικονομικότερος προϋπολογισμός για το κρεοπωλείο και το ιχθυοπωλείο ύψους 1.992 δρχ., ο οποίος συντάχθηκε από το μηχανικό Εμ. Ψύχα.#Εκλέγεται επίσης επιτροπή για την ταχεία αποπεράτωση του έργου από τους Ν. Γιαγτζή και Δ. Καράλλη.#Παρέχεται προθεσμία στον Αν. Μεσχίνη για να καταβάλλει 1.000 δρχ. στη δημαρχία, αφού ανανεώσει την εγγύηση που έχει καταβάλει.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>