Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #Θ΄ / 1841-04-17

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1841
Αριθμός Καταλόγου19
Αρ. ΣυνεδρίασηςΘ΄
Ημερομηνία1841-04-17
Περίληψη ΠράξεωςΑποφασίζεται να μην καταχωρείται η γνώμη της μειοψηφίας στις πράξεις του Συμβουλίου αλλά μόνο στα πρακτικά.#Υποβολή εγγράφων του δημοτικού εισπράκτορα για τον απολογισμό του 1840.#Καταβάλλονται 1.500 δρχ. προς βοήθεια των στρατευσίμων που λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων δεν μπορούν να στρατευθούν ούτε να βρούν αντικαταστάτες τους.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>