Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΠΔ΄ / 1844-12-18

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1844
Αριθμός Καταλόγου97
Αρ. ΣυνεδρίασηςΠΔ΄
Ημερομηνία1844-12-18
Περίληψη ΠράξεωςΑνάγνωση εγγράφου της Β. Διοικήσεως (υπ. αρ. 4303) με το οποίο ζητά από τον πρόεδρο του ΔΣ να προσκαλλεί στις συνεδριάσεις τους κληρωθέντες συμβούλους και τον απαλλάσσει από κάθε ευθύνη.#Πρόσκληση των εφόρων των σχολείων και του Γυμνασίου να δώσουν πληροφορίες για αταξίες που έγιναν και για καταχρήσεις στις εορτές που επέφεραν παραμέληση των μαθημάτων.#Εκλογή νέων εφόρων των δημοτικών σχολείων: Θ. Παλαιολόγος, Ζαννής Απαλίρας, Ηλίας Κιεχαγιάς, Σταμ. Τζιτζίνιας, και ως βοηθοί: Πέτρος Βασιλόπουλος, Γεώργ. Ψύχας, Ευστ. Σκαραμαγκάς, Γρηγ. Πάικος.#Εκλογή εφόρων της εκκλησίας Μεταμορφώσεως: Λάμπρος Χατζηγεωργίου, Ιω. Π. Καλουτάς, Δημήτριος Στεργίου, Αντ. Τσιροπινάς.#Πρόταση του δημάρχου η εκποίηση των δημοτικών προσόδων να γίνεται κάθε έτος ώστε να συμπεριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του επομένου έτους.#Πρόταση να προμηθευτεί ο Δήμος 3 πλάστιγγες.#Εγκρίνεται να τυπωθεί και να μοιραστεί στους εμπόρους η διατίμηση των δικαιωμάτων του στατήρα (2 μεγάλες πλάστιγγες και 1 μικρή) και με βάση αυτήν να γίνει η εκποίηση των δικαιωμάτων. Οι πλάστιγγες θα ενοικιαστούν στους εργολάβους προς 300 δρχ., οι οποίοι θα έχουν και το βάρος της επιδιόρθωσής τους, ενώ η αποθήκη που θα τοποθετηθούν θα βαρύνει τη δημαρχία. Οι λοιπές πρόσοδοι θα δοθούν σε μειοδοσία ή πλειοδοσία ανάλογα με το είδος τους.#Αποφασίζεται για την αποπληρωμή του εκ 25.000 δρχ. χρέους του Δήμου σε ιδιώτες να καταχωρείται κάθε χρόνο στα έξοδα του προϋπολογισμού του Δήμου το 1/3, στο οποίο θα υπολογίζεται και ο νόμιμος τόκος από την ημέρα που εκδόθηκαν τα εντάλματα ή έγιναν απαιτητά τα δικαιώματα.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>