Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΠΓ¨ / 1844-11-22

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1844
Αριθμός Καταλόγου96
Αρ. ΣυνεδρίασηςΠΓ¨
Ημερομηνία1844-11-22
Περίληψη ΠράξεωςΟ Ι. Περίδης διαβάζει πρόσκληση του δημάρχου με την οποία του αναθέτει τη δημαρχιακή θέση, καθώς αυτός απουσιάζει λόγω ασθενείας.#Ο Ι. Γ. Καράλλης δηλώνει ότι, αφού διάβασε το υπ. αρ. 4245 έγγραφο της Β. Διοικήσεως που διευκρίνιζε τα της συμμετοχής στο ΔΣ του 1/3 των μελών του που είχαν κληρωθεί να αποχωρήσουν, ζητά να περιληφθεί στα πρακτικά δήλωσή του με την οποία επισημαίνει ότι η ευθύνη σύγκλησης των μελών του ΔΣ ανήκει στον πρόεδρο, ενώ ο ίδιος αποποιείται κάθε ευθύνη για πιθανή ακυρότητα των πράξεων του ΔΣ που έχει αυτή τη συγκρότηση. Ο πρόεδρος του ΔΣ αποδέχεται την ευθύνη αυτή καθώς πιστεύει ότι η συμμετοχή στις συνεδριάσεις του ΔΣ των μελών που κληρώθηκαν να αποχωρήσουν είναι σύμφωνη με το νόμο και εκφράζει την απορία του πως ο Ι. Γ. Καρέλλης επιμένει στη γνώμη του παρότι του έγινε γνωστή η σχετική εγκύκλιος. Ο Ι. Γ. Καράλλης απαντά ότι η εγκύκλιος ήλθε σε γνώση των μελών του ΔΣ μέσω του βιβλίου "Τα Δημοτικά". Η πλειοψηφία των μελών του ΔΣ τάχθηκε με τη γνώμη του Ι. Γ. Καράλλη.#Εγκρίνεται πίστωση 2.000 δρχ. (επιπλέον των αναγραφόμενων 8.500 στον προϋπολογισμό) για τις ανάγκες του νοσοκομείου (200 δρχ. για επισκευές των αποπάτων, 400 δρχ. για βδέλλες, 1.400 δρχ. για τα έκθετα βρέφη).#Ζητείται από την κυβέρνηση για το επόμενο έτος το δικαίωμα δημ. φόρου 1% επί των εισαγομένων εμπορευμάτων όπως και στο παρελθόν.#Προκαταβολή 800 δρχ. στον καθηγητή Γαλλικών Ευφραιμίδη για οφειλόμενους μισθούς και αναφορά στην κυβέρνηση για τη ρύθμιση του θέματος.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>