Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΠΒ΄ / 1844-11-13

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1844
Αριθμός Καταλόγου95
Αρ. ΣυνεδρίασηςΠΒ΄
Ημερομηνία1844-11-13
Περίληψη ΠράξεωςΟ Ν. Σιδερικούδης υποστηρίζει ότι δεν είναι νόμιμη η συμμετοχή στο ΔΣ του 1/3 των κληρωθέντων συμβούλων και ότι το ΔΣ πρέπει να συγκροτείται μόνο από τα απομένοντα 2/3. Ο πρόεδρος του ΔΣ αντέτεινε ότι σύμφωνα με εγκύκλιο της Γραμμ. Εσωτερικών της 29/10/1840 τα μέλη που κληρώθηκαν να εξέλθουν από το ΔΣ πρέπει να συμμετέχουν σε αυτό μέχρι να αντικατασταθούν και κηρύσσει τη συνεδρίαση νόμιμη. Ο Ι. Γ. Καράλλης υποστηρίζει ότι οι σύμβουλοι που κληρώθηκαν έχουν ήδη λάβει έγγραφο απολύσεως από το Δήμαρχο και έχουν απαλλαγεί των καθηκόντων τους. Δεν μπορούν επομένως να μετέχουν, αφού άλλωστε τα απομένοντα 2/3 επιτρέπουν τη συγκρότηση του σώματος, ενώ σε περίπτωση απουσίας τους μπορούν να αντικατασταθούν από τα παραπληρωματικά μέλη. Επίσης ζητά την επίδειξη της εγκυκλίου που επικαλέστηκε ο πρόεδρος και αναβολή της συνεδρίασης. Ακολούθως ο πρόεδρος διάβασε στο ΔΣ την ανωτέρω εγκύκλιο από το βιβλίο του Σ. Αντωνιάδη, "Δημοτικά".#Η συνεδρίαση διακόπτεται λόγω φήμης που διαδόθηκε ότι ξέσπασε πυρκαϊά στην αγορά.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>