Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΠΑ΄ / 1844-09-27

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1844
Αριθμός Καταλόγου94
Αρ. ΣυνεδρίασηςΠΑ΄
Ημερομηνία1844-09-27
Περίληψη ΠράξεωςΕκλογή δια ψηφοδελτίων των Ι. Γ. Καράλλη και Ι. Περίδη ως μελών της δημαιρεσιακής επιτροπής των ερχόμενων δημαιρεσιών.#Ανατίθεται στο Γ. Α. Ράλλη να προτείνει στον Μ. Πολέμη, ο οποίος θέλησε να κάνει κατάσχεση στα δημοτικά χρήματα, συμψηφισμό των χρεών του προς το Δήμο από δημ. φόρους με εκείνα που του οφείλει ο Δήμος από παραχωρηθέν τεμάχιο. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως συμφωνίας εξουσιοδοτείται ο δήμαρχος να αναθέσει στο δικηγόρο Γ. Ναύτη τη δικαστική επίλυση της υπόθεσης.#Αναβάλλεται η εξέταση του αιτήματος του καθηγητή Γαλλικών Ευφραιμίδη να του καταβληθούν οι μισθοί του, προκειμένου να ζητηθούν πληροφορίες από τη Γραμματεία.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>