Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: # / 1879-03-22

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1879
Αριθμός Καταλόγου730
Αρ. Συνεδρίασης(μη ορισμένο)
Ημερομηνία1879-03-22
Περίληψη ΠράξεωςΣυνεχίζεται η συζήτηση των κεφαλαίων των εξόδων του προϋπολογισμού του 1879. ΙΑ) Αγαθοεργά καταστήματα: 56.267 δρχ. (ψήφ. 327).#Εγκρίνεται μηνιαία συνδρομή του Δήμου 60 δρχ. στο Νικ. Μπαξεβανάκη για να σπουδάσει Φιλολογία στην Αθήνα και 30 δρχ. στη Λουκία θυγατέρα Θ. Ιωαννίδη για να σπουδάσει στο Παρθεναγωγείο.#Το ΔΣ εγκρίνει τον προϋπολογισμό του δημ. αρχιτέκτονα σχετικά με την οικοδόμηση της Αναστάσεως (σχετ.: συνεδρίαση της 1/3/1879).#Το ΔΣ εγκρίνει πίστωση 3.000 δρχ. για την κατασκευή κενοτάφειου στο ναό της Αναστάσεως για τους πεσόντες υπέρ πίστεως και πατρίδος Ελλήνων και φιλελλήνων, και ορίζει επιτροπή από τους Γ. Ποσειδώνα, Δ. Βαλτετζιώτη, Γ. Βουτζινά, Νικόλ. Παπαδάμ, που θα μεριμνήσει για την ταχεία περαίωση του έργου.#Εγκρίνεται πίστωση 200 δρχ. για την αγορά καθισμάτων του Γυμνασίου Σύρου.#Το ΔΣ εκφράζει τις ευχαριστίες του στον πρόεδρο του ΔΣ Ζ. Α. Βούρο για την άψογη άσκηση των καθηκόντων του επί 5 έτη και ιδίως κατά το τελευταίο διάστημα που εξακολούθησε μετά από μεγάλη νόσο να προεδρεύει. Ο Ζ. Α. Βούρος ευχαριστεί επίσης το ΔΣ και δηλώνει ότι αποσύρεται πλεόν λόγω της μεγάλης ηλικίας του.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>