Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: # / 1879-03-15

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1879
Αριθμός Καταλόγου729
Αρ. Συνεδρίασης(μη ορισμένο)
Ημερομηνία1879-03-15
Περίληψη ΠράξεωςΣυνεχίζεται η συζήτηση των κεφαλαίων των εξόδων του προϋπολογισμού του 1879. ΣΤ) Αγαθοεργίαι (συνέχεια): 11.820 δρχ. (Υποτροφίες χορηγούνται στους: Σοφία και Χαρίκλεια θυγατέρες του πρώην δημάρχου Δ. Παπαδάκη, Κ. Φραγκίδη, Στέφ. Γ. Ναύτη, Αθ. Σταυρίδη, Ιω. Βολανόπουλο, Εμμ. Κ. Ζολώτα, Νικ. Π. Σαρρή, Δ. Κατζάβη, Αργυρό Αλεξ. Οικονόμου, Γαληνό Ταραντήνο, Γεώργ. Κ. Ιωάννου, Ειρήνη Κοσμά Σιγαλού, Φανή Αποστολίδη). Ζ) Χρέη: 56.000 δρχ. (το συνολικό χρέος του Δήμου ανέρχεται σε 508.500 δρχ.). Η) Διάφοροι προκαταβολαί - Θ) Αποθεματικό κεφάλαιο -
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>