Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: # / 1879-03-05

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1879
Αριθμός Καταλόγου728
Αρ. Συνεδρίασης(μη ορισμένο)
Ημερομηνία1879-03-05
Περίληψη ΠράξεωςΣυνεχίζεται η συζήτηση των κεφαλαίων των εξόδων του προϋπολογισμού του 1879. ΣΤ) Αγαθοεργίαι: 95.487 δρχ. Αυξάνεται σε 300 δρχ. η δαπάνη προμήθειας ύλης δαμαλίδος για να καλυφθούν οφειλές 200 δρχ. στον Μάρκο Αλβέρτη από τα έτη 1871 και 1876. Το ΔΣ ψηφίζει συνδρομή 15.000 δρχ. -αντί 10.000 που πρότεινε ο δήμαρχος- υπέρ της Φιλοπτώχου Εταιρείας για να βοηθηθεί το έργο της, και συνδρομή 2.000 δρχ. υπέρ της σχολής απόρων παίδων για να αγοραστούν μουσικά όργανα από την Ευρώπη.#Το ΔΣ επεκτείνει την αύξηση 5% που αποφασίστηκε στη συνεδρίαση της 29/1/1879 στο μισθό των δημ. υπαλλήλων και στους μισθούς των υπαλλήλων του νοσοκομείου και του ορφανοτροφείου.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>