Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: # / 1879-03-01

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1879
Αριθμός Καταλόγου727
Αρ. Συνεδρίασης(μη ορισμένο)
Ημερομηνία1879-03-01
Περίληψη ΠράξεωςΤο ΔΣ μετά από σχετικό αίτημα του εκκλ. συμβουλίου του Προφήτη Ηλία στο Επισκοπείο, αποφασίζει να παραδώσει ο Ανάργυρος Αναγνωστόπουλος, πρώην μέλος του εκκλ. συμβουλίου, τα χρήματα που διαχειριζόταν στο δημοτικό ταμείο και στο εξής το εκκλ. συμβούλιο του ναού να τα χρησιμοποιεί μόνο μετά από έγκριση του ΔΣ.#Το ΔΣ εγκρίνει δαπάνη 1.500 δρχ. για την επί 2 μήνες πρόσληψη 10 αστυνομικών κλητήρων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα τάξης που προκύπτουν κυρίως από διαφωνίες κατά τις συναλλαγές λόγω της διαφοράς μεταξύ νομισματικής διατίμησης και αγοραίας τιμής των νομισμάτων (οι μειοψηφίσαντες Γ. Βουτζινάς, Γ. Γαλάτης, Νικ. Σταθόπουλος, Ιω. Κοσμάς, Νικ. Παπαδάμ υποστήριξαν ότι δεν υπήρχε ανάγκη τέτοιας πρόσληψης) (ψήφ. 326).#Το ΔΣ εγκρίνει πίστωση 1.200 δρχ. για το διορισμό βιβλιοφύλακα στη βιβλιοθήκη του Γυμνασίου.#Συνεχίζεται η συζήτηση των κεφαλαίων των εξόδων του προϋπολογισμού του 1879. Ε) Δημοτικά έργα: 382.735 δρχ. Το ΔΣ εγκρίνει πίστωση 100.000 δρχ. για τη συνέχιση της οικοδομής δημ. καταστημάτων στην πλατεία Λεωτζάκου και ζητεί να τροποιηθεί η κλίμακα του κτιρίου προς την πλατεία σύμφωνα με σχέδιο που θα συντάξει ο Τσίλλερ.#Εγκρίνεται πίστωση 30.000 δρχ. για την αγορά κτιρίου του ανωτέρου σχολείου κορασίων -αντί οικοδόμησης στρατώνα της χωροφυλακής που πρότεινε ο δήμαρχος.#[Λείπει η φωτοτυπία του τέλους της συνεδρίασης].
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>