Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: # / 1879-02-15

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1879
Αριθμός Καταλόγου725
Αρ. Συνεδρίασης(μη ορισμένο)
Ημερομηνία1879-02-15
Περίληψη ΠράξεωςΗ επιτροπή που ορίστηκε στη συνεδρίαση της 31/1/1879 για να εξετάσει την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου ΡΚΘ΄ του 1865 στο λιμένα της Σύρου υπέβαλε την από 14/2/1879 έκθεσή της. Το ΔΣ εγκρίνει την έκθεση αυτή, σύμφωνα με την οποία τα ταχυδρομικά ατμόπλοια των εταιρειών Αυστροουγγρικού Λόυδ, Γαλλικών Διαπορθμεύσεων και Κεδιβιέ υποχρεούνται να πληρώνουν φόρο 5 λεπτά ανά τόνο, ενώ τα υπόλοιπα πλοία 10 λ. ανά τόνο (ψήφ. 325).#Η επιτροπή που ορίστηκε στη συνεδρίαση της 7/2/1879 για να εξετάσει αιτήσεις πολιτών υποβάλλει την παραίτησή της, η οποία γίνεται δεκτή από το ΔΣ, το οποίο συστήνει στο εξής κάθε αναφορά να υποβάλλεται στο ΔΣ εκτός από τις αναφορές των δασκάλων που πρέπει να υποβάλλονται καταρχήν στην εφορευτική επιτροπή δημ. σχολείων.#Συνεχίζεται η συζήτηση κεφαλαίων εξόδων του προϋπολογισμού του 1879. Δ) Εκπαιδεύσεως έξοδα (συνέχεια): 37.473:40 δρχ. Εγκρίνονται τα σχετικά άρθρα των κονδυλίων εξόδων. Το ΔΣ κατά πλειοψηφία εγκρίνει πίστωση 1.200 δρχ. για τη μισθοδοσία του καθηγητή φυσικομαθηματικών.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>