Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: # / 1879-01-31

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1879
Αριθμός Καταλόγου723
Αρ. Συνεδρίασης(μη ορισμένο)
Ημερομηνία1879-01-31
Περίληψη ΠράξεωςΤο ΔΣ αναθέτει σε επιτροπή, αποτελούμενη από τους Γεώργ. Βουτζινά, Γεώργ. Ποσειδώνα, Ιω. Κοσμά, Γ. Γαλάτη, Στυλ. Λάμπρου και το δήμαρχο, να εξετάσει πρόταση του δημάρχου σύμφωνα με την οποία προτείνεται βάσει του νόμου ΨΝΓ΄ του 1878 η έκδοση ψηφίσματος, που θα προβλέπει για το λιμένα της πόλης την εφαρμογή όλων των διατάξεων του νόμου ΡΚΘ΄ του 1865 (σχετ.: 267 ε.έ. έγγραφο της Νομαρχίας).#Συνεχίζεται η συζήτηση των κεφαλαίων των εξόδων του προϋπολογισμού του 1879: Γ) Νόμιμοι υποχρεώσεις: 11.040 δρχ.#Το ΔΣ δέχεται την αίτηση της Καλής χήρας Σταματίου Γιαλελή, με την οποία ζητά να απαλλαγεί από το χρέος 452:15 δρχ. του συζύγου της για το ενοίκιο δωματίου του κρεοπωλείου κατά το 1868, αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι βρίσκεται σε άκρα πενία και έχει άγαμες θυγατέρες (με την αφορμή αυτή ο πρόεδρος του ΔΣ ζητά από το δήμαρχο να προσκομίσει κατάλογο των αφερέγγυων και πένητων οφειλετών του Δήμου) (ψήφ. 322).
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>