Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: # / 1878-10-19

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Αριθμός Καταλόγου714
Αρ. Συνεδρίασης(μη ορισμένο)
Ημερομηνία1878-10-19
Περίληψη ΠράξεωςΤο ΔΣ χορηγεί στο δήμαρχο άδεια να προχωρήσει σε ενοικίαση των δημ. κτημάτων και δικαιωμάτων του Δήμου [αναγράφονται αναλυτικά], και ορίζει επιτροπή από τους Μιχαήλ Πισσία, Ζ. Τζερλέντη, Νικ. Πετρόπουλο, Γεώργιο Γαλάτη, Γεώργ. Βέλτζο και Δημ. Βαλτετζιώτη για να τον συνδράμει σε αυτό το έργο (ψήφ. 301).#Το ΔΣ δέχεται την από 12/10/1878 αναφορά της Δημαστυνομίας και εγκρίνει την πρόσληψη 10 πρόσθετων αστυνομικών κλητήρων μέχρι τέλους του έτους (ψήφ. 300).#Το ΔΣ εγκρίνει τη δαπάνη 2.000 φράγκων (900 δρχ. Ν.Δ.) στην οποία προέβη η επιτροπή θεάτρου για αγορά επίπλων από την Ευρώπη, τα οποία θα θεωρούνται δημ. περιουσία (ψήφ. 299).#Κληρώνονται μέλη του εκκλ. συμβουλίου Αγ. Νικολάου οι: Αντ. Παρασκευάς, Όθων Λογοθέτης, Ευστ. Βούλγαρης, Αλέξ. Αποστόλου, και του εκκλ. συμβουλίου Μεταμορφώσεως οι: Ναούμ Οικονομίδης, Γεώργ. Τζιτζικλής, Α. Παπαδάμ, Ευάγγελος Πετρόπουλος (ψήφ. 298).
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>