Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΟΖ΄ / 1844-08-31

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1844
Αριθμός Καταλόγου90
Αρ. ΣυνεδρίασηςΟΖ΄
Ημερομηνία1844-08-31
Περίληψη ΠράξεωςΈγκριση των απολογισμών και των πράξεων των ετών 1841, 1842.#Εγκρίνεται να γίνει συμψηφισμός ποσού 1.700 δρχ. που οφείλει ο Δήμος στον Μ. Κ. Σαλβάγο, από οικήματα που ο τελευταίος πώλησε για να χρησιμεύσουν ως προαύλιο του ναού της Κοιμήσεως, με τους δημ. φόρους που οφείλει ο Σαλβάγος. Ο Δήμος θα αποζημιωθεί από το εκκλησιαστικό ταμείο της Κοιμήσεως.#Επιστροφή 14:25 δρχ. στον Π. Ζ. Ροδοκανάκη που είχε καταβάλει στο δημ. ταμείο.#Καταβάλλονται 72 δρχ. για ενοίκιο οικημάτων των σταθμευόντων στη Σύρο φαλλαγγιτών.#Απορρίπτεται αίτηση του κ. Γαβινέλου, κηδεμόνα των ορφανών του Ν. Σαλάχα, να αποζημιωθεί για τα γήπεδά του που προσδιορίζονται στο σχέδιο ως δημόσια ή να του δοθεί το δικαίωμα να τα διαθέσει όπως θέλει, με το αιτιολογικό ότι για κάτι τέτοιο απαιτείται η ψήφιση ειδικού νόμου.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>