Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: # / 1878-10-02

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Αριθμός Καταλόγου710
Αρ. Συνεδρίασης(μη ορισμένο)
Ημερομηνία1878-10-02
Περίληψη ΠράξεωςΕκλέγονται στην εφορευτική επιτροπή του θεάτρου οι: Επαμ. Κορωνιός, Θεμιστοκλής Καραγιαννάκης, Ελπιδοφ. Λαδόπουλος, Λεωνίδας Κουφοδόντης (ψήφ. 280).#Το ΔΣ αποδέχεται τη υπ' αρ. 198 γνωμοδότηση του νομομηχανικού Κυκλάδων που κοινοποιήθηκε με την από 2/10/1878 διαταγή της Νομαρχίας και επιφέρει τροποποιήσεις στην οδό Απόλλωνος, κανονίζεται το πλάτος της και διαρυθμίζεται το αδιέξοδο προς τις παρακείμενες οδούς (ψήφ. 279).#Εγκρίνεται πρόσθετη πίστωση για αγαθοεργίες (ψήφ. 281).#Μετά από ενημέρωση του δημάρχου στην οποία αναφέρει ότι οι παρά τις συνεχείς προσκλήσεις του δεν προσήλθαν αρκετοί τεχνίται και βιομήχανοι για να συμμετάσχουν στην παγκόσμια έκθεση των Παρισίων, το ΔΣ εγκρίνει (με ψήφους 7 έναντι 6) ποσό 1.909:72 δρχ. που ήδη έχει δαπανήσει ο δήμαρχος για την προετοιμασία συμμετοχής στην έκθεση και ανάδειξη κυρίως των δύο βιομηχανικών κλάδων της πόλης (της ναυπηγικής και βυρσοδεψίας), με εξαίρεση την πίστωση 550 φράγκων που ζήτησε ο Τσίλλερ για την κατασκευή αντιγράφων σχεδίων βιομηχανικών καταστημάτων (ψήφ. 283).
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>