Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: # / 1878-05-29

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Αριθμός Καταλόγου708
Αρ. Συνεδρίασης(μη ορισμένο)
Ημερομηνία1878-05-29
Περίληψη ΠράξεωςΟ δήμαρχος υποβάλλει την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών επί της εφέσεως του ΔΣ κατά της διαταγής της Νομαρχίας για τον προϋπολογισμό του 1878.#Το ΔΣ απορρίπτει τη σύσταση της Νομαρχίας να επανεξετάσει: α) τη συνδρομή του Δήμου στη συντήρηση της αγροφυλακής επειδή αυτή καλύπτει και ιδιοκτησίες Ερμουπολιτών, β) τη χορήγηση υποτροφίας στο σπουδαστή της Ριζαρείου Γεώργιο Χατζηιωάννου.#Υποβάλλεται η 10.701 απόφαση της Νομαρχίας που εγκρίνει τον απολογισμό του 1874.#Εγκρίνεται η καταβολή 7.000 δρχ. στο Πτωχοκομείο, ποσό που υπολείπεται από το π.έ. (από την εκ 20.000 δρχ. ετήσια συνδρομή του Δήμου) λόγω δυσχερειών του δημ. ταμείου (ψήφ. 277).#Το ΔΣ αποφασίζει: α) τη μείωση από 135 σε 80 δρχ. του ενοικίου που καταβάλλει ο οπωροπώλης Παυσανίας Παρίσης σε δωμάτιο του παντοπωλείου λόγω της ζημιάς που υπέστη από εργασίες επισκευών (ψήφ. 276), β) την απαλλαγή μέχρι την 1/6/1878 των Κων. Ζολώτα και Γεωργ. Κομνηνού, ενοικιαστών δωματίων του παντοπωλείου, από το ενοίκιο που όφειλαν διότι λόγω των περιστάσεων δεν κατόρθωσαν να λειτουργήσουν τα οπωροπωλεία τους (ψήφ. 275).#Το ΔΣ, αφού έλαβε υπόψη του την έκθεση δαπανών της αστυνομίας της περιόδου από 1/1-30/4/1878, καθώς και τις έκτακτες περιστάσεις που δημιούργησαν απρόβλεπτα έξοδα, εγκρίνει τη χορήγηση πρόσθετης πίστωσης 3.000 δρχ. (ψήφ. 274).
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>