Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: # / 1878-03-30

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Αριθμός Καταλόγου707
Αρ. Συνεδρίασης(μη ορισμένο)
Ημερομηνία1878-03-30
Περίληψη ΠράξεωςΤο ΔΣ αποδέχεται πρόταση του δημάρχου να χορηγηθεί ποσοστό 4% -υπολογίζεται σε 1.500 δρχ.- στο δημ. εισπράκτορα για τους κόπους που θα καταβάλλει προκειμένου να εισπράξει καθυστερούντα χρέη προς το Δήμο, από τα οποία εισπρακτέα θεωρούνται 30.000 δρχ. (το σύνολο από συστάσεως του Δήμου ανέρχεται σε 200.000 δρχ.) (ψήφ. 272).#Το ΔΣ λαμβάνοντας υπόψη του τις έκτακτες περιστάσεις που υπήρξαν δέχεται να απαλλάξει από την καταβολή οφειλόμενων ποσών ενοικίων του π.έ. τους ακόλουθους ενοικιαστές δημ. προσόδων: του δημ. στατήρα Εμμ. Σμύρο (1.120 δρχ.), του δημ. φόρου ιχθών Μαρίνο Φισάρα (862:77 δρχ.) και του δικαιώματος του δημ. σφαγείου (496 δρχ.) (ψήφ. 273).
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>