Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: # / 1878-03-20

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Αριθμός Καταλόγου706
Αρ. Συνεδρίασης(μη ορισμένο)
Ημερομηνία1878-03-20
Περίληψη ΠράξεωςΟ δήμαρχος υποβάλλει την 883 διαταγή της Νομαρχίας με την οποία επιφέρονται αλλαγές στον προϋπολογισμό του 1878 (συνολικά αυξήσεις 6.500 δρχ. και μειώσεις 1.035 δρχ.). Το ΔΣ αποφασίζει να εφεσιβάλλει τη διαταγή στο Υπουργείο Εσωτερικών [ακολουθεί το κείμενο της έφεσης].#Μετά την ενημέρωση από το δήμαρχο ότι η μεγάλη μείωση των εσόδων του Δήμου από τους δημ. φόρους δημιουργεί την ανάγκη εξεύρεσης 49.281:23 δρχ. για την κάλυψη των άμεσων εξόδων του Δήμου, το ΔΣ αποφασίζει να επιτρέψει τη χρήση του δανείου των 200.000 δρχ. παρότι αυτό αρχικά προοριζόταν μόνο για δημ. έργα (σχετ.: ψήφισμα 246 που προέβλεπε σύναψη μετοχικού δανείου 200.000 δρχ., ψήφισμα 259 που προέβλεπε σύναψη δανείου 50.000 δρχ. από την Εθνική Τράπεζα) (ψήφ. 268).#Εκλέγονται στην επιτροπή παραπόνων επί του στρατολογικού καταλόγου οι: Ν. Χειλάς, Ι. Κελμπερής, Ν. Πετρόπουλος και στην επιτροπή κληρώσεως του στρατολ. καταλόγου οι: Εμμ. Σαλούστρος, Ζ. Τζερλέντης, Μ. Πισσίας (σχετ.: 1.083 διαταγή της Νομαρχίας) (ψήφ. 267).#Το ΔΣ εγκρίνει τριετές δάνειο εκ 50.000 δρχ. που συνήψε ο Δήμος με την Εθνική τράπεζα με τόκο 8% και εγγύηση δεύτερη υποθήκη επί δημ. ακινήτων (σχετ.: συμβόλαιο 20.448 της 20/2/1878 του συμβ. Σταμ. Μπίστη) (ψήφ. 269).#Εγκρίνεται παράταση της πίστωσης 300 δρχ. που ψηφίστηκε στο 241 ψήφισμα ως συνδρομή στη δημιουργία τηλεγραφικής γραμμής ειδήσεων (ψήφ. 266).#Το ΔΣ απαλλάσσει τους ενοικιαστές δωματίων του κρεοπωλείου Κων. Ζολώτα, Γεώργ. Κομνηνό και Σιδερή Σιδεράτο από την καταβολή ενοικίου μέχρι τέλους Φεβρουαρίου, λόγω των επισκευών που πραγματοποίησαν σε αυτά, με την άδεια του δημαρχιακού παρέδρου Σωκράτη Ράλλη (ψήφ. 271).#Το ΔΣ αποδεχόμενο το από 16/3/1878 αίτημα του αστυνομικού βοηθού επί της αγορανομίας Φίλιππου Λεβαντή αποφασίζει την ανασύσταση της θέσης του με μηνιαίο μισθό 125 δρχ. (ψήφ. 270).
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>