Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: # / 1878-02-17

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Αριθμός Καταλόγου705
Αρ. Συνεδρίασης(μη ορισμένο)
Ημερομηνία1878-02-17
Περίληψη ΠράξεωςΟ δήμαρχος υποβάλλει την 633 της 11/2/1878 διαταγή της Νομαρχίας με την οποία καλείται το ΔΣ να εκφράσει τη γνώμη του σχετικά με τις 1.103 και 11.227 διαταγές της που αφορούν τους όρους ενοικίασης του φωτισμού και καθαρισμού της πόλης (ψήφ. 263).#Το ΔΣ θεωρεί ότι οι όροι που τίθενται από το νομάρχη καθιστούν την εκτέλεση του έργου δυσχερή και ακριβότερη και ζητά να κατακυρωθούν οι διενεργηθείσες με το υπάρχον σύστημα δημοπρασίες, του φωτισμού στο Νικ. Ψωμά για 16.000 δρχ. και του καθαρισμού στο Νικ. Σταματίου για 4.090 δρχ.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>