Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: # / 1878-02-01

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Αριθμός Καταλόγου704
Αρ. Συνεδρίασης(μη ορισμένο)
Ημερομηνία1878-02-01
Περίληψη ΠράξεωςΤο ΔΣ -μετά τις από 18 και 19/1/1878 αναφορές των ενοικιαστών των δημ. δασμών και αναγνωρίζοντας ότι ο πόλεμος στην Ανατολή νέκρωσε παντελλώς το εμπόριο της πόλης- αποφασίζει να απαλλάξει τον Κων. Χριστοφίδη, ενοικιαστή του δασμού των εισαγόμενων από την αλλοδαπή αγαθών, από την πληρωμή 37.634:54 δρχ., και επίσης τον Παντολ. Δαμιανό, ενοικιαστή του δασμού των εισαγόμενων από την ημεδαπή αγαθών, από την πληρωμή 19.299:55 δρχ., απορρίπτει όμως το αίτημά τους να τους επιστραφούν οι εγγυήσεις που έχουν καταβάλει (ψήφ. 265).#Το ΔΣ δέχεται το από 16/2/1877 αίτημα του Δημήτρ. Αργυρόπουλου, ιδιοκτήτη παράλιας αλαταποθήκης στη θέση Νησάκι, να του καταβληθούν 840 δρχ. για το ενοίκιο 1 έτους, αναγνωρίζοντας ότι το Δημόσιο κατείχε την αποθήκη μέχρι τέλους του 1875 (σχετ.: ψήφισμα 223 της 13/12/1872 με το οποίο εγκρίθηκε η ενοικίαση της αποθήκης για 1 έτος, επιδοτήριο του κλητήρα Μιχ. Γεροντάκη της 15/11/1874 με το οποίο ανακοινώνεται στο Δ. Αργυρόπουλο η παύση της ενοικίασης, πράξη του ΔΣ της 25/9/1875 με την οποία απορρίπτεται αίτημα αποζημίωσης του Δ. Αργυρόπουλου) (ψήφ. 264).#Το ΔΣ αναθέτει στους Γ. Βέλτζο και Στυλ. Λάμπρου να ζητήσουν πληροφορίες από τον ενοικιαστή του δημ. στατήρα σχετικά με το αίτημά του να αγοραστούν 3 στατήρες και να αναφέρουν σχετικά στο ΔΣ.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>