Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: # / 1878-01-24

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Αριθμός Καταλόγου703
Αρ. Συνεδρίασης(μη ορισμένο)
Ημερομηνία1878-01-24
Περίληψη ΠράξεωςΤο ΔΣ -μετά από πρόταση του δημάρχου και αφού έλαβε υπόψη τις έκτακτες δεινές περιστάσεις της πόλης που οδήγησαν αρκετούς εύπορους πολίτες να την εγκαταλείψουν- αποφασίζει να ακυρώσει την απόφασή του για σύναψη δανείου 224.000 δρχ. με μετοχές και δίνει την άδεια στο δήμαρχο να συνάψει δάνειο 50.000 δρχ. από την Εθνική τράπεζα ή ιδιώτες, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στα δημ. έργα που ήδη έχουν δημοπρατηθεί (ψήφ. 259).#Εγκρίνεται η πρόσληψη 40 αστυνομικών κλητήρων για 1 μήνα προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες περιστάσεις (ψήφ. 260).#Εγκρίνονται τα πρακτικά δημοπρασίας ενοικίασης καθαρισμού και επισκευής των δημόσιων οχετών στον Θεόδ. Θεοδωρίδη, με εγγυητή τον Ν. Ιερώνυμο, αντί 1.500 δρχ. (ψήφ. 261), και ενοικίασης του γηπέδου του παλαιού ναυπηγείου στον Χαράλαμπο Κοκκινάκη, με εγγυητή το Γ. Γεράρδη, αντί 200 δρχ. ετησίως (ψήφ. 262).
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>