Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: # / 1878-01-20

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Αριθμός Καταλόγου702
Αρ. Συνεδρίασης(μη ορισμένο)
Ημερομηνία1878-01-20
Περίληψη ΠράξεωςΟ δήμαρχος υπολογίζει ότι με βάση τα κονδύλια του προϋπολογισμού του 1878 που ψηφίστηκαν τα έσοδα ανέρχονται σε 643.488 δρχ. και τα έξοδα σε 747.633 δρχ., γεγονός που δημιουργεί έλλειμμα 104.145 δρχ., και προτείνει αλλαγές που θα επιφέρουν αύξηση των εσόδων κατά 110.600 δρχ. και μείωση των εξόδων κατά 44.800 δρχ., και τελικά πλεόνασμα 51.284:22 δρχ. Το ΔΣ κάνει δεκτές όλες τις αλλαγές που πρότεινε ο δήμαρχος.#Το ΔΣ εγκρίνει την από 5/5/1878 παραίτηση του συμβούλου Γεωργ. Γλύκα, με το αιτιολογικό ότι συμπλήρωσε το 67ο έτος της ηλικίας του (ψήφ. 258).#Το ΔΣ ελέγχει τον εκλογικό κατάλογο και αποφαίνεται -όπως προβλέπει το άρθρο 15 του νόμου ΧΜΗ΄ περί εκλογής βουλευτών- ότι έχει καλώς (ψήφ. 257).#Το ΔΣ εγκρίνει τα πρακτικά δημοπρασιών ενοικίασης δωματίων του δημ. κρεοπωλείου έναντι συνολικού ετήσιου ενοικίου 7.918 δρχ. [ακολουθεί αναλυτικός κατάλογος, ενοικιαστών, εγγυητών και μισθωμάτων] (ψήφ. 256).
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>