Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: # / 1877-12-28

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Αριθμός Καταλόγου700
Αρ. Συνεδρίασης(μη ορισμένο)
Ημερομηνία1877-12-28
Περίληψη ΠράξεωςΟ δήμαρχος ανακοινώνει ότι δεν παρουσιάστηκε αγοραστής για το δασμό των εισαγομένων από την αλλοδαπή αγαθών, ενώ για τα εισαγόμενα από την ημεδαπή ο πλειοδότης προσέφερε 72.700 δρχ., και ακολούθως το ΔΣ αποφασίζει να κρατήσει ο Δήμος την είσπραξη των φόρων αυτών ψηφίζοντας κονδύλι δαπανών 5.800 δρχ. (1.800 δρχ. για αντιμισθία του υπαλλήλου που θα βεβαιώνει τους δασμούς, 3.840 δρχ. για μισθούς 4 βοηθών του, 160 δρχ. για εκτύπωση βιβλίων, καταστάσεων κλπ.) (μειοψήφισαν οι Γ. Βουτζινάς και Ν. Παπαδάμ) (ψήφ. 255).#Το ΔΣ εγκρίνει τα πρακτικά δημοπρασιών ενοικίασης 5 τμημάτων του νέου ναυπηγείου για εναπόθεση ξυλείας στους Ι. Πισσία, Ν. Πισσία, Θ. Τζελαλή, Ιω. Μανδρά, Ιω. Πισσία με εγγυητές τους Ν. Πισσία και Θ. Τζελαλή και μηναίο ενοίκιο 205 δρχ. (εκτός από το 5ο που είναι 90 δρχ.) (ψήφ. 254).#Καταργείται η θέση καθηγητή φυσικομαθηματικών στο σχολαρχείο κορασίων, καθώς και τα μαθήματα γαλλικής και φωνητικής.#Συνεχίζεται η συζήτηση των εξόδων του προϋπολογισμού του 1878. Δ) Εκπαιδεύσεως έξοδα: 55.267 δρχ. Ε) Δημοτικά έργα: 78.295 δρχ.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>