Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΟΣΤ΄ / 1844-07-11

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1844
Αριθμός Καταλόγου89
Αρ. ΣυνεδρίασηςΟΣΤ΄
Ημερομηνία1844-07-11
Περίληψη ΠράξεωςΔίδονται μισθοί 7 καθυστερούμενων μηνών, προς 100 δρχ. ο έκαστος, στον καθηγητή της Γαλλικής Ευφραιμίδη μετά από παρέμβαση του Διοικητή.#Πίστωση 550 δρχ. για την κατασκευή δεξαμενής στη θέση της πηγής που συγκεντρώνονται τα διασκορπισμένα ύδατα, τα οποία βρέθηκαν σε προγενέστερη ανασκαφή, σύμφωνα με προϋπολογισμό που συνέταξε ο "υδραυλιστής" κ. Κώστας.#Αμοιβή 160 δρχ. στη χωροφυλακή για τις προσπάθειές της να διατηρηθεί η ευταξία στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές.#Έγκριση πιστώσεων ύψους 850 δρχ. για το νοσοκομείο: 600 δρχ. για επιδιόρθωση των αποπάτων, 150 δρχ. για την υπέρβαση που έγινε κατά την επισκευή του νοσοκομείου, 100 δρχ. (αντί 200 που είχαν ζητηθεί από το αδελφάτο του νοσοκομείου) για μισθούς 2 υπηρετριών.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>