Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: # / 1877-07-28

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Αριθμός Καταλόγου687
Αρ. Συνεδρίασης(μη ορισμένο)
Ημερομηνία1877-07-28
Περίληψη ΠράξεωςΟ δήμαρχος αναφέρει ότι σύμφωνα με την από 24/7/1877 αναφορά του δημ. εισπράκτορα οι ενοικιαστές των φόρων επί των εισαγόμενων εμπορευμάτων οφείλουν 18.717:85 δρχ., και σύμφωνα με δικές του πληροφορίες εκτελούν πλημελλώς τον έλεγχο επί των εμπορευμάτων, γι' αυτό και προτείνει να κηρυχθούν έκπτωτοι και είτε να γίνει νέα δημοπρασία είτε να αναλάβει ο Δήμος την είσπραξη. Το ΔΣ, αφού έλαβε υπόψη του και τις αναφορές των ενοικιαστών, αναβάλλει τη λήψη απόφασης για την προσεχή συνεδρίαση. Κληρώνονται στην επιτροπή εξελέγξεως του απολογισμού του 1876 οι Νικ. Πετρόπουλος, Δ. Βαλτετζιώτης, Ιω. Κοσμάς.#Το ΔΣ εγκρίνει συμπληρωματική πίστωση 2.000 δρχ. υπέρ των εξόδων ασφαλείας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα έξοδα από τη συρροή αγνώστων και υπόπτου διαγωγής ανθρώπων και τη συντήρηση εθελοντών που φθάνουν από διάφορες πόλεις της Ανατολής με προορισμό την Αθήνα (ψήφ. 201).
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>