Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: # / 1876-07-30

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Αριθμός Καταλόγου666
Αρ. Συνεδρίασης(μη ορισμένο)
Ημερομηνία1876-07-30
Περίληψη ΠράξεωςΟ δήμαρχος ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την εντολή της Διοικητικής Αρχής κατάρτισε και ανάρτησε επί 15 ημέρες μητρώο Εθνοφυλακής και παρουσιάζει τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν, σημειώνοντας ότι για να είναι πλήρες το μητρώο, καθώς υπήρξε μακρόχρονη αναστολή του μέτρου, είναι αναγκαία η διενέργεια απογραφής (στο μητρώο περιλαμβάνονται 1.543 ενεργοί και 779 διαθέσιμοι άνδρες). Το ΔΣ εξετάζει όσες ενστάσεις υποβλήθηκαν από δημότες για τη συμπερίληψή τους στο μητρώο Εθνοφυλακής, από τις οποίες απορρίπτει 10 (των Αλ. Νιώτη, Αρ. Κοτζιφάκη, Αντ. Πολυχρονιάδη, Στυλ. Δουκάκη, Μιχ. Μαυρογορδάτου, Επαμ. Γρέγου, Αρ. Αθανασιάδου, Γεωργ. Καρρά, Γ. Κακαρούχα, Παντ. Φακίρη) και δέχεται 3 (των Νικ. Σπουργίτη, Α. Αναγνωστόπουλου, Δημ. Μπαρουτζάκη που ήταν πάνω από 40 ετών). Κληρώνονται οι Γ. Βουτζινάς και Ιω. Κοσμάς μέλης της επιτροπής που θα εκλέξει τους βαθμοφόρους της Εθνοφυλακής (στην επιτροπή μετέχουν επίσης ο δήμαρχος, ο πρόεδρος του ΔΣ και ο πρωτοκολλιστής).
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>