Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #Π΄ / 1876-05-03

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Αριθμός Καταλόγου663
Αρ. ΣυνεδρίασηςΠ΄
Ημερομηνία1876-05-03
Περίληψη ΠράξεωςΤο ΔΣ γνωμοδοτεί υπέρ της ανανέωσης για 1 έτος του δανείου εκ 75.000 δρχ. που συνήψε η εφορευτική επιτροπή λιμένος Σύρου από την Εθνική τράπεζα (σχετ.: 2.914 της 2/4/1876 διαταγή της Νομαρχίας, ψήφισμα 148 του ΔΣ του 1871) και εκλέγει επιτροπή από τους Δ. Βαλτετζιώτη, Στ. Λάμπρου, Ν. Πετρόπουλο για να ελέγξει τους απολογισμούς της επιτροπής διαχειρίσεως του λιμένος Σύρου των ετών 1874 και 1875 (ψήφ. 149).#Το ΔΣ ψηφίζει πίστωση 1.000 δρχ. της Β. Διατιμήσεως για την ταχεία τηλεγραφική διάδοση των ειδήσεων από την Ευρώπη (ψήφ. 150).#Εγκρίνονται τα πρακτικά των ακόλουθων δημοπρασιών: α) κατασκευής της προκυμαίας και επιχωμάτωσης 36 μ. του ναυπηγείου στο Ν. Ιερώνυμο, με εγγυητή το Γ. Ψαρό, αντί 16.590 δρχ. β) κατασκευής νηπιαγωγείου στο Σταύρο Σαρρή, με εγγυητή το Χρ. Αγαλόπουλο, αντί 6.380 δρχ. γ) συνέχισης των έργων στο ναό Αναστάσεως στον Αναστ. Σαρρή, με εγγυητή τον Αριστ. Βιδάλη, αντί 13.470 δρχ. (ψήφ. 148) δ) προμήθειας φαρμάκων νοσοκομείου στον Αντ. Καρβούνη, με εγγυητή τον Π. Καρβούνη, με έκπτωση 48% επί των τιμών των φαρμάκων (ψήφ. 151).#Εγκρίνεται πίστωση 3.000 δρχ. για την πρόσληψη 10 αστυνομικών κλητήρων για 4 μήνες (ψήφ. 147).#Αποφασίζεται να καταρτιστεί μουσική μπάντα αποτελούμενη από 15 όργανα, που θα παιανίζει 3 φορές την εβδομάδα στην πλατεία Λεωτζάκου κατά τους 4 θερινούς μήνες, και ορίζεται επιτροπή από τους Π. Σεβαστόπουλο, Γ. Ποσειδώνα, Αλέξ. Γλαράκη, Θ. Παπαλεξόπουλο, Εμμ. Πούρπουρα, η οποία θα εκλέξει το διευθυντή της μπάντας και τους μουσικούς, και θα υποβάλλει έκθεση για την απαιτούμενη δαπάνη.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>