Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΟΗ΄ / 1876-03-22

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Αριθμός Καταλόγου661
Αρ. ΣυνεδρίασηςΟΗ΄
Ημερομηνία1876-03-22
Περίληψη ΠράξεωςΜετά την 1.488 της 1/3/1876 διαταγή της Νομαρχίας το ΔΣ ψηφίζει πίστωση 840 δρχ. για τη μισθοδοσία της δημοδιδασκάλου Αικατερίνης Δημητρίου (ψήφ. 141).#Ο δήμαρχος αναφέρεται αναλυτικά στις τροποποιήσεις που προτείνει η Νομαρχία σχετικά με το φόρο της προκυμαίας του λιμένος: Το ΔΣ με το ψήφισμα 34 του 1874 μείωσε κατά το ήμισυ το φόρο μετά από αίτηση της Γαλλικής Εταιρείας Διαπορθμέυσεων.#Η Νομαρχία με το 1.427 έγγραφό της της 6/3/1876 εγκρίνει τη μείωση και προτείνει την κατάργηση του ειδικού νόμου της 7/8/1849 που επέβαλλε τους σχετικούς φόρους και την εφαρμογή του νόμου ΡΚΘ΄ του 1865. Ο δήμαρχος με το 625 της 5/3/1876 έγγραφό του αναφέρεται στη μείωση του φόρου για τη Γαλλική Εταιρεία, αλλά η Νομαρχία ζητά να γενικευτεί το μέτρο. Ο δήμαρχος εκθέτει τις απόψεις του στο έγγραφο 633 της 15/3/1876 και η Νομαρχία επανέρχεται με την 1.968 διαταγή της 16/3/1876 όπου ζητεί γνωμοδότηση του ΔΣ. Το ΔΣ εκλέγει επιτροπή από τους Π. Σεβαστόπουλο, Γ. Βουτζινά, Ι. Κοσμά, Γ. Ποσειδώνα που θα εξετάσει το ζήτημα και θα προτείνει λύση του.#Εγκρίνονται τα πρακτικά δημοπρασίας ενοικίασης του φωτισμού στον Π. Μαλκότση, με εγγυητή τον Αναστ. Κομπιλίρη, αντί 20.000 δρχ. (ο πρώτος μειοδότης του φωτισμού Νικ. Ψωμά, με εγγυητή τον Αναστ. Διδαχόπουλο, για 18.490 δρχ., δεν προσήλθε να καταβάλει ούτε την κτηματική εγγύηση ούτε την τροποποιηθείσα εγγύηση -5% και 300 δρχ. κατά μήνα-, σχετ.: 1.284 της 23/2/1876 απόφαση της Νομαρχίας, 472 της 24/2/1876 έγγραφο του δημάρχου) (ψήφ. 142).
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>