Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΟΓ΄ / 1844-05-05

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1844
Αριθμός Καταλόγου86
Αρ. ΣυνεδρίασηςΟΓ΄
Ημερομηνία1844-05-05
Περίληψη ΠράξεωςΕκλογή με κλήρωση, σύμφωνα με το άρθ. 10 του νόμου περί εκλογής βουλευτών, ως μελών της επιτροπής παραπόνων των: Σταμ. Κωνσταντίνου, Ν. Γιαγτζή, Αργ. Ταρπουχζή, Κων. Φραγκιάδη, Π. Κάζηρα.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>